Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı – Güncel İlan

Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı – Güncel İlan
14.11.2020
17
A+
A-

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere farklı kadrolarda sözleşmeli memurpersonel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 14.12.2020 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla bir (1) yazılım takım lideri, bir (1) kıdemli yazılımcı, (1) tecrübeli yazılımcı, bir (1) yazılım geliştirici olmak üzere toplamda 4 (dört) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı başvuru şartları, sınav tarihi, sınav konuları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı

Genel Başvuru Şartları

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 1. d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
 2. e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 3. f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
 4. g) Süresi içinde başvurmak.

Ücret 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular 11.11.2020 ile 03.12.2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr veya personel.ikcu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 03.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)

Başvuru için İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da fotokopisi (Fotokopiler aslı görülerek teslim alınır). QR kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilir.)
 4. Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü, QR kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilir)
 5. Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler (Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
 6. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi)
 1. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,
 2. Varsa Yabancı Dil Belgesi
 3. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 4. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (QR kodunu içeren

e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.