MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı 2022, Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi ve Bulaşıkçı olarak alım yapılacaktır. Başvuru formu ve şartları.

Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Kayseri Üniversitesi, 31 personel alımı yapacaktır. Kayseri Üniversitesi, bünyesinde çalıştırılmak üzeri sözleşmeli “Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi ve Bulaşıkçı” olarak personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Kayseri Üniversitesi, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. Kayseri Üniversitesi 31 Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi ve Bulaşıkçı olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 1 Aralık 2022‘dir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Kayseri Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu
Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu
Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu
Kayseri Üniversitesi 31 Personel Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Nitelik Kodu:

4001- -Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

4062- -İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.

4065– -İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Öğretmenliği-ELT lisans programından mezun olmak.

4275- -Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve Gazetecilik, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak.

4419- -Hukuk lisans programından mezun olmak.

4459- -Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

4503– -Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4753– -İç Mimari ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programından mezun olmak.

3003- – Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 3179- -Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

3239– -Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3389– -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3395– -Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo-Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2001- -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2051- -Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Özel Koşul Kodu:

5001– -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.

5002- -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi/Sorumlusu sertifikasına sahip olmak.

5003– -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Bilgi ve Belge Yönetimi sertifikasına sahip olmak.

5004- -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasına sahip olmak.

5005- -Son 5 yıl içerisinde YÖKDİL/ÜDS/YDS/KPDS’ den (İngilizceden) en az 85 puan almış olmak.

5006- -İnşaat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alınacak görev / pozisyon bilgisini içerir onaylı belge ile ibraz etmek.

5007– -Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir)

5008- -Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az bir yıl çalışmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek gerekir)

5009- –Son başvuru tarihi itibariyle silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak.

5010- -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Hijyen Sertifikasına sahip olmak.

5011- –MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Bilgisayarla Derin Öğrenme sertifikasına sahip olmak.

5012- –MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen İleri Seviye Excel sertifikasına sahip olmak.

5013- –MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK işlemleri sertifikasına sahip olmak.

5014- –Avukatlık alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.

5015- –Veri girişi alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.

5016- –Grafik/Grafik Tasarımı alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.

5017- –Basın yayın alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.

ÖNEMLİ NOT: İlanın ilk başvuru tarihi itibariyle nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek gerekmektedir.

Genel ve özel şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk başvuru tarihi itibariyle aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 7. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
 9. Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 10. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
 11. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 12. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 13. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 14. Tüm pozisyonlar ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
 15. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
 16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
 17. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
 18. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
 19. Başvuru sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek olup, 170 cm’den kısa boylu olmamak.
 20. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 15 kg’dan fazla, 13 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’dan fazla, 80-13=67’ten az olmaması gerekmektedir.)
 21. 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

Başvuru şekli ve yeri:

 1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
 4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 5. Adayların aranan nitelikler kısmında istenilen Sertifikaları “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 8. 1017 Nolu Teknisyen pozisyona başvuruda bulunanların SGK dökümünde meslek kodu yazmıyorsa ilave olarak SGK dökümünü destekleyen belge eklemeleri zorunlu olup, bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 9. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün (e) maddesinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 11. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 12. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları:

 1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3, Önlisans mezunları için; 2022 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi internet sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
 5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
 7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
 8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim

bilgilerinden ulaşılabilir. Telefon: 0352 432 38 38 Dâhili: 10605, 10613, e-Posta: personeldb@kayseri.edu.tr

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi