Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı 2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı 2020
03.03.2020
416
A+
A-

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere özel güvenlik ve temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda en az lise mezunu on iki (12) özel güvenlik, ilkokul mezunu on (10) temizlik personeli ve yine ilkokul mezunu eski hükümlü üç (3) temizlik personeli olmak üzere toplamda 25 personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi özel güvenlik ve temizlik personeli alımı için şartları uyan adayların 02.03.2020-06.03.2020 tarihleri arasında başvurularını Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylarda aranan diğer şartlar ve hususlar yazımızın devamında yer almaktadır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).
 9. Sözlü Sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 11. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
 12. Kırşehir ili sınırları içerisinde İkamet etmek.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu on iki (12) özel güvenlik alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve başvuru sayfası gibi tüm detaylara yer verdik.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi özel güvenlik alımı 2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi özel güvenlik alımı 2020

Başvuru Şartları

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. En az lise (lise ve dengi ) mezunu olmak.
 3.  İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
 4.  5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına veya geçici güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere ilkokul mezunu on (10) temizlik personeli ve eski hükümlü kontenjanından yine ilkokul mezunu temizlik (mutfak) personeli alımı yapılacağı duyurulmuştur.. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve başvuru sayfası gibi tüm detaylara yer verdik.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi temizlik personeli alımı 2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi temizlik personeli alımı 2020

Başvuru Şartları

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. En az ilkokul mezunu olmak.
 3. İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

Eski Hükümlü Temizlik Personeli Başvuru Şartları

 1. En az ilkokul mezunu olmak.
 2. İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak.
 3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.

Güncel Memur Alımı İlanları

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.