MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kocatepe Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Yeni Güncel İlan

Kocatepe Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Yeni Güncel İlan

Afyon Kocatepe üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sınavsız farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu işçi alımı için ilan yayınladı. Kocatepe üniversitesi Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladı ilanda 3 farklı kadroda en az ilköğretim mezunu 21 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verilmişti. Yayınlanan bu ilanının ardından Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan değişiklik nedeniyle bu gün itibariyle tekrardan düzeltme ilanı yayınlamıştır. Yapılan tüm değişiklikler tarafımızca güncellenmiştir. Kocatepe Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları neler? Kocatepe Üniversitesi hangi kadrolarda işçi alımı yapacak? Konu ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ekte yer alan kontenjan tablosunda dağılımı gösterildiği şekilde 21 (yirmibir) sürekli işçi alımı yapılacaktır. Kocatepe Üniversitesi Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilanda on yedi (17) temizlik personeli, üç (3) hayvan bakıcısı, bir inşaat boyacısı olmak üzere toplamda 21 sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur.

Kocatepe Üniversitesi İşçi Alımı 2020

BAŞVURU ŞARTLARI:

1 – Türk vatandaşı olmak.

2 – Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3 – İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4 – Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7 – Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8 – Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9 – Açılan pozisyonlara (temizlik görevlisi- inşaat boyacısı/boyacı-hayvan bakıcısı)

başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10 – Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11 – Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

12 – Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13 – Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir. 14 – İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17 Haziran 202022 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ web adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen Başvuru Alınmayacaktır.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir. Kura çekimi 26 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde Noter huzurunda gerçekleşecektir. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personeller ile birlikte gerekli önlemler alınarak başvuru sahiplerinden (aileler hariç) 100 kişinin kurayı izlemek üzere katılımına izin verilecek, bu sayının haricinde kimse alınmayacaktır. Kura işlemi Üniversitemizin resmi Youtube kanalı (https://www.youtube.com/ afyonkocatepeuniversitesibyhim) üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Kura sonucu her meslek kolundan alınacak personel sayısının 4 katı asıl, 4 katı yedek aday sayısı belirlenecektir. Kura sonucu belirlenen adaylar (asıl ve yedek) 30 Haziran 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasında http://www.aku.edu.tr ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler, 01 Temmuz 2020 ile 06 Temmuz 2020 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük B Blok 2. Kat) başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası gereği sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasında http://www.aku.edu.tr ayrıca duyurulacaktır.

SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Tarihleri : 16 Haziran 2020 – 22 Haziran 2020

Noter Kura Tarihi : 26 Haziran 2020 / Saat 14:00

Noter Kura Yeri : Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
  3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
  4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
  5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
  6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) .
  7. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
  8. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.