MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kumluca Belediyesi Zabıta Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Kumluca Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda erkek/kadın zabıta alımı yapacak.

Kumluca Belediyesi Zabıta Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Kumluca Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda erkek/kadın zabıta alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kumluca Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere erkek/kadın on (10) zabıta alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kumluca Belediyesi zabıta alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru adresi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Kumluca Belediyesi Zabıta Alımı 2022

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

Kumluca Belediyesi zabıta alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 • Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresi üzerinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

Başvuru Tarihi ve Adresi

Kumluca Belediyesi zabıta alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgelerini 14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.