MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı Kamu ilanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu yedi (7) farklı karoda toplamda kırk bir (41) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

KSBÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

KSBÜ Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı Kamu ilanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu yedi (7) farklı karoda toplamda kırk bir (41) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Mimar (1 Kişi)
 • Tekniker (2 Kişi)
 • Sağlık Teknikeri (2 Kişi)
 • Teknisyen (1 Kişi)
 • Büro Personeli (6 Kişi)
 • Destek Personeli (20 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (9 Kişi)
KSBÜ Personel Alımı 2022
KSBÜ Personel Alımı 2022
KSBÜ Personel Alımı 2022

Başvuru Şartları Neler?

KSBÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 • KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Neler?

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Başvuru formu, ( Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir)
 • Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf, (1 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
 • Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
 • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi.

KSBÜ Personel Alımı Başvuru Adresi ve Tarihi

KSBÜ personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 24/12/2021 – 07/01/2022 tarihleri arasında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

 1. Fatih Kandemir dedi ki:

  Neisinvaroradayegen olursa