MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Memur Alımı 2020

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Memur Alımı 2020

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda memur alımı için ilan yayınladı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi iki (2) büro memuru, bir (1) aşçı, bir (1) avukat, bir (1) psikolog, iki (2) laborant, bir (1) mühendis olmak üzere toplamda sekiz (8) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda KPSS P3 ve P93 türünden az 60 puan almış olma şartı aranmaktadır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi memur alımı başvuruları Personel Daire Başkanlığına 21.05.2020 – 04.06.2020 tarihleri arasında e-mail yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresine yapmaları gerekmektedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi memur alımı için başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan tüm bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Memur Alımı 2020

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Memur Alımı 2020

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Memur Alımı 2020

Büro Memuru Alımı

 • İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarından herhangi  birinden mezun olmak
 • Anketör Seviye 4 Ulusal Yeterlilik (MYK) Sertifikasına sahip olmak
 • Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (TSE)
 • Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi (TSE), Kalite Yönetim Sistemi Risk  Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (TSE), Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkit Eğitimi (TSE), İşaret Dili Eğitimi (120 Saat- MEB) , İngilizce A1 seviyesi (120 saat MEB) Belge ve  Sertifikalarına sahip olmak.
 • Kamuda en az bir yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • 25-40 yaş arasında olmak

Büro Memuru Alımı (2)

 • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ile Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak
 • Online Anket kullanımı (Google Forms), Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri  Sertifikalarına sahip olmak,
 • Mikro Programıyla Ön Muhasebe İşlemleri Sertifikası sahibi olmak,
 • Word ile Akademik Döküman (Tez Hazırlama Sertifikası sahibi olmak,
 • MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği (en az 160 saatlik ), Deri, Cilt ve Hüsnü-Hat Kurs Belgelerine sahip olmak
 • Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • Kamuda en az bir yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • 25-40 yaş arasında olmak
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 60 ve üzeri puan almış olmak.

Aşçı Alımı 2020

 • Aşçılık bölümü mezunu olmak
 • Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • Uluslararası Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası sahibi olmak
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 60 ve üzeri puan almış olmak.
 • 25-40 yaş arasında olmak

Avukat Alımı

 • Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak
 • Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

Psikolog Alımı

 • Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak,
 • Oyun Terapisi Eğitimi, EMDR (Göz Hareketleri ile duyarsızlaştırma) Terapi Eğitimi ,Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ve Zihin Kuramı Eğitimlerini almış olmak,
 • Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

Laborant Alımı (1)

 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Sertifikası sahibi olmak,
 • Gıda Güvenliği Global Standardı Sertifikası sahibi olmak,
 • İSO 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak,
 • İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak,
 • İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmak,
 • İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak,
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak

Laborant Alımı (2)

 • Gıda Teknolojisi programından mezun olmak.
 • Alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 60 ve üzeri puan almış olmak.

Mühendis Alımı 

 • İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmak
 • Yapı Malzemeleri alanında Yüksek lisans yapmış olmak
 • Alanında en az 2 (iki) yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 • En az 160 saatlik Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (autokat) Programı kurs bitirme sertifikasına sahip olmak
 • 30 yaşından gün almamış olmak
 • YDS sınavında en az 55 puan almış olmak
 • 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2 – Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3 – Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6 – Askerlik durumu itibariyle;

 1. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7 – 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

 1. B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 2. C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
 4. E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1 – Başvuru Formu (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2 – Sınav Sonuç Belgesi

3 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

21.05.2020 “PERŞEMBE” NAMIK 3622

4 – İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

6 – Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü

7 – Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9 – Özgeçmiş ve sertifikalar.

10 – Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını (www.ozal.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına e-mail yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ozal.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,

Adres : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA

Tel : 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

E-mail : personel@ozal.edu.tr

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.