Marmaris Belediyesi Zabıta Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Marmaris Belediyesi Zabıta Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
14.07.2021
33
A+
A-

Marmaris Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda erkek/kadın zabıta alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Marmaris Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lisans mezunu dokuz (9) erkek/kadın zabıta alımı yapılacağına yer verilmiştir. Marmaris Belediyesi zabıta alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru adresi, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Marmaris Belediyesi Zabıta Alımı 2021

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

Marmaris Belediyesi zabıta alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.marmaris.bel.tr) temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
 • Son 6 (altı) ay içinde çektirilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Adresi ve Tarihi

Marmaris Belediyesi zabıta alımı için başvuru şartlarını taşıyan adayların yukarıda yer alan başvuru belgelerini 28.06.2021 tarihinden 02.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kemeraltı Mahallesi, 95. Sokak No: 1 Marmaris/MUĞLA adresindeki Marmaris Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

memur alımı var mobil uygulama
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.