MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Merkez Bankası Personel Alımı 2022 – Güncel İlanlar

Merkez Bankası Personel Alımı 2022 – Güncel İlanlar

Merkez Bankası kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Merkez Bankası kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bilişim alanında istihdam etmek üzere Uzman Yardımcısı kadrosunda toplamda kırk (40) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Merkez Bankası personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, kadro dağılımı başvuru sayfası, sınav tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Merkez Bankası Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Merkez Bankası kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bilişim alanında istihdam etmek üzere Uzman Yardımcısı kadrosunda toplamda kırk (40) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Merkez Bankası Personel Alımı 2021

Başvuru Şartları

Merkez Bankası personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Özel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
 • 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.
 • 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

2021 Merkez Bankası İşe Alım Süreci

Merkez Bankası personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankanın resmi internet sitesi insan kaynakları sayfası üzerinden (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla başvurularını yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Fotoğraf
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
 • Özgeçmiş

Merkez Bankası Sınav Konuları

Genel Yetenek Sınavı (16-17 Ekim 2021)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (06-07 Kasım 2021)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle yapılacaktır.

Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların her birinin ağırlığı ise %25 olacaktır.

Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50)

 • İşletim Sistemleri
 • Veri Yapıları ve Algoritmalar
 • Sistem Geliştirme ve Modelleme
 • Veri Tabanı Sistemleri
 • SQL Sorgulama

Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50)

 • Yazılım Geliştirme
 • Siber Güvenlik
 • Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi
 • Büyük Veri, Dağıtık Veri İşleme Analizi
 • Veri Mühendisliği
 • Makine Öğrenmesi
 • Konteyner Tabanlı Sanallaştırma

Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 160 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (20-22 Kasım 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.