Mersin Üniversitesi İşçi, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan

Mersin Üniversitesi İşçi, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan
16.03.2020
171
A+
A-

Mersin Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en lise mezunu farklı kadrolarda en az lise mezunu çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) farklı kadroda toplamda yirmi bir (21) sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru adresi, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Mersin Üniversitesi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam etmek üzere on dokuz (19) hemşire, bir (1) ebe, bir sağlık teknikeri olmak üzere toplamda yirmi bir (21) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. 

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

Mersin Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2021

Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2021

Mersin Üniversitesi Personel Alımı 2021

Genel Başvuru Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle;
  • a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  • b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  • c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  •  53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmam.

Özel Başvuru Şartları

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Sayfası ve Tarihi

Mersin Üniversitesi işçi alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12.04.2021-26.04.2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir. Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.