Mersin Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan

Mersin Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan
16.03.2020
148
A+
A-

Mersin Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Mersin üniversitesi en az ilköğretim mezunu sınavsız KPSS’siz en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Mersin Üniversitesi işçi alımı için adaylar aranan başvuru şartları neler? Mersin Üniversitesi hangi kadrolarda kaç işçi alımı yapacak? Söz konusu ilan detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

Mersin üniversitesi Rektörlüğüne bağlı yerleşkelerinde görevlendirilmek üzere en az ilköğretim mezunu on yedi (17) temizlik personeli, kırk sekiz (48) hasta ve yaşlı bakım personeli, üç (3) eski hükümlü hasta ve yaşlı bakım personeli, iki (2) engelli hasta ve yaşlı bakım personeli olmak üzere toplamda yetmiş (70) personel ve işçi alımı yapacak. Mersin Üniversitesi işçi alımı için İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak şartları taşıyan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/06/2020 -19/06/2020 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Mersin Üniversitesi işçi alımı için noter huzurunda 29-30/06/2020 (Saat: 09:30) tarihinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN kura çekimi yapılacaktır.

Mersin Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Mersin Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Mersin Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Mersin Üniversitesi İşçi Alımı 2020

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18-40 yaş aralığında olmak (Temizlik Hizmetleri)

18-35 yaş aralığında olmak( Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)

3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen mezuniyetlerde olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,

kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak).

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak.

12) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

13) Açılan pozisyonlara başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

14) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri Üniversite idaresince sonlandırılacaktır.

15) Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

16) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze yönlendirilen adaylar Üniversite Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak “Evrak İnceleme Komisyonu” tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Mersin Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır.

17) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurular https://mersin.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz web sayfasında “Duyurular” başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı gün hariç, takip eden 5 (Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır.

18) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar “MülakatDeğerlendirme Komisyonu” tarafından sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak olup, başarılı bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve yedek listeleri 20. Maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.

19) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

20) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları sağlayan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:15/06/2020 -19/06/2020

KURA TARİHİ / SAATİ :29-30/06/2020 (Saat: 09:30)

KURA YERİ: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek liste oluşturulacaktır. Söz konusu liste, Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://mersin.edu.tr) “Duyurular” kısmından ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.