MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Mevlana Kalkınma Ajansı Memur Alımı 2020

Mevlana Kalkınma Ajansı Memur Alımı 2020

Mevlana Kalkınma Ajansı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) iç denetçi, 3 (üç) uzman personel, 1 (bir) hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel ve 1 (bir) destek personeli” olmak üzere toplamda altı (6) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) memur alımı ilanı için 08 Haziran 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sınav başvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı Memur Alımı 2020

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

  1. a) Türk Vatandaşı olmak,
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  4. d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 08 Haziran 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar sınav başvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir sebep belirtmeksizin, Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir. Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekir.

İLANA BAŞVURU YAP

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.