MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Milli Saraylar İdaresi kendi bünyesine istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı karolarda çok sayı personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Milli Saraylar İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) farklı kadroda toplamda yüz kırk dört (144) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Milli Saraylar İdaresi işçi, personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, memur maaşları, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Milli Saraylar İdaresi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Milli Saraylar İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) farklı kadroda toplamda yüz kırk dört (144) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Destek Personeli (52 Kişi)
 • Büro Personeli (6 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (86 Kişi)

Milli Saraylar Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Milli Saraylar İdaresi işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
 • Büro Personeli pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP(3) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.
 • Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce aynı unvan için yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanmamış olmak. (Aynı unvan için daha önce yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir)
 • Sınava ilişkin bilgiler kısmında yer alan başvuru özel şartlarını taşımak.

Milli Saraylar İdaresi Başvuru Formu

Milli Saraylar İdaresi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 15/04/2021 – 24/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

Milli Saraylar Personel Maaşları Ne Kadar?

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı 2022
 • Yukarıda belirtilen Sözleşmeli Personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.
 • Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı parası hesaplamaya dâhil edilmemiştir.
 • Kıdem Yılı olarak 5 yıldan az olanlar dikkate alınmıştır. SGK Prim Matrahı üzerinden BES kesintisi yapılmıştır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.