Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İşçi Alımı 2020 – Başvuru Sayfası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İşçi Alımı 2020 – Başvuru Sayfası
17.07.2020
137
A+
A-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı il ve kadrolarda en az ilköğretim mezunu çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda MSB kendi hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu farklı meslek dallarında toplamda bin yetmiş iki (1072) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. MSB işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 16/07/2020 – 21/07/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. MSB işçi alımı için başvuru şartlarını taşıyan  Türkiye genelindeki tüm vatandaşların başvuruları kabul edilmektedir. MSB hangi kadrolarda işçi alımı yapacak? MSB hangi illerde işçi alımı yapacak? MSB işçi alımı başvuru şartları neler? Konu ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

MSB İşçi Alımı 2020

MSB İşçi Alımı 2020

MSB İşçi Alımı 2020

MSB İşçi Alımı 2020

MSB Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapacak?

İŞKUR Kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda MSB farklı illerde bulunan hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere ağır silah bakım onarımcısı, yüksek gerilim trafo montaj işçisi, ütücü, usta gemici, uçak gövde motor teknisyeni, uçak motorları onarım teknisyeni, uçak kimyasal ve mekanik temizleyicisi, uçak gövde motor teknisyeni, uçak gövde motor bakım teknik uzmanı, ahşap boyama ve vernikleme ustası, otomotiv elektrikçisi, alıştırıcı (motor), ambar depo görevlisi, armadör işçisi, aşçı, aşçıbaşı, uçak elektroniği teknisyeni, bahçıvan, bilgisayar programcısı, uçak elektroniği teknisyeni, uçak bakım teknisyeni, elektrikçi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, boyacı (metal), tornacı, buhar kazanı operatörü, tır- çekici şoförü, tesviyeci, terzi, tekne montaj işçisi, taşlama tezgah işçisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, saraç, avadanlık bakım onarımcısı, şoför, (yük taşıma), soğuk demirci, sıhhi tesisatçı, diğer kompozitörler, diğer lastik imalat işçisi, motorlu araç tamirci makinistleri, yük taşıma işçileri, raspacı, radyatör tamircisi, kimya teknisyeni, fırıncı ustası, parke döşemecisi, otomotiv kaporta ustası, otomotiv elektrikçisi, doğal gaz tesisat teknisyeni, döküm modelcisi, sabit kompresör operatörü, role ölçü aletleri teknisyeni, otomotiv mekanikçisi, kaynak teknisyeni, karoserci, oto döşemecisi, vinç operatörü, meydancı, metal sac işleme işçisi, oto camcısı, lastik üretim teknisyeni, lastik elemanı, jeneratör tamircisi, fiberglasçı, kızakçı, konfeksiyon makineleri tamircisi, metal kaplamacı, inşaat boyacısı, gemi idarecisi, frezeci, gaz kompresör operatörü, genel servis işçisi, matbaa teknisyeni, marangoz, vinç operatörü, inşaat ustası, malzeme takip ve dağıtım işçisi, haruri muameleci, iş makineleri bakım onarımcısı, hidrolik pnömatikçi, yapı yalıtımcısı, makine teknolojisi teknisyeni, reklam tabelacı kadrolarında toplamda bin yetmiş iki (1072) daimi işçi alımı yapılacaktır.

MSB İşçi Alımı Başvuru Şartları

Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Milli güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
 10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 13. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

Diğer Husular

 1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.
 2. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
 3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.
 4. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.
 5. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.
 6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.
 7. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 8. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
 9. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.