Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Başkanlığı Arşiv Uzmanı Alımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Başkanlığı Arşiv Uzmanı Alımı
15.02.2020
120
A+
A-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Başkanlığı Arşiv Uzmanı Alımı için ilan yayınladı. MSB Personel Temin Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilan’da MSB bünyesinde arşiv uzmanı kadrosunda dokuz (9) memur alımı yapılacağı açıklanmıştır. MSB memur alımı ilanına başvuru yapacak adayların 30 Ocak – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Başkanlığı Arşiv Uzmanı kadrosunda memur alımı ilanı için başvuru şekli ve başvuru şartlarına  yazımızın devamında detaylıca yer verdik.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

MSB Arşiv Uzmanı Alımı Başvuru Şekli

a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Ocak – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında
http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru
ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak
Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini
tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir.
Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi
yapmayacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri T.C. Milli
Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve http://personeltemin.msb.gov.tr adresinde 1
Nisan 2020 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

Nitelik tablosunda bulunan kadro unvanı için belirlenen öğrenim durumuna sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puanı almış olmak,

İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;

1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Sınavlara Gelirken Adayların Yanında Getireceği Belgeler

(1) Sınav Çağrı Belgesi,
(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
(4) Erkek Adaylar İçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca
onaylı askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve
fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi
kabul edilmeyecektir)
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair
belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(5) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları
eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi
(6) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun
olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst
kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle
fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(7) Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
b. Mülakat Sınavı:
(1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan
başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki
adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.
(2) Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en
fazla 10 (on) katına kadar olacaktır.
(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
4/8
(4) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
(5) Sözlü sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan
adaylar elenmiş sayılacaklardır.
c. Değerlendirme:
(1) Adayların nihai değerlendirmesi sözlü sınav başarı puanına göre yapılacaktır.
(2) Değerlendirme neticesinde asil ve yedek liste belirlenecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.