Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
22.03.2021
24
A+
A-

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere en az ilköğretim mezunu seksen yedi (87) engelli ve normal statüde daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, başvuru adresi, başvuru tarihi be diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı

Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapılacak?

Mimar Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere yedi (7) engelli temizlik personeli, bir (1) bahçıvan, yirmi bir (21) temizlik personeli, elli dört (54) güvenlik görevlisi, bir (1) elektrikçi, bir (1) marangoz, bir (1) sıhhi tesisatçı, bir (1) demir doğramacı olmak üzere toplamda seksen yedi (87) daimi işçi, personel alımı yapılacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Mimar Sinan Güzel Sanatları Üniversitesi işçi alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi (Engelli)

 • En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.

Bahçıvan

 • En az ilköğretim mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
 • Bahçe makinalarını kullanabilmek.
 • Meslek koluna ait MEB Onaylı sertifika sahip olmak. 

Temizlik Personeli

 • En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

Güvenlik Görevlisi

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.
 • Göreve başlayacak personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
 • Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için en az 160cm boyunda olmak.

Elektrikçi

 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 
 • Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Marangoz

 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 
 • Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Sıhhi Tesisatçı

 • En az lise veya dengi  mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak.

Demir Doğramacı

 • 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Metal Teknolojisi bölümünden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 
 • Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

Genel Başvuru Şartları

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.    

Başvuru Sayfası ve Tarihi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı için yukarıda yer alan özel ve genel başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesi üzerinden 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.