enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Muş İl Özel İdaresi Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Muş İl Özel İdaresi Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Muş İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu farklı kadrolarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Muş İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bir (1) mühendis, bir (1) tekniker olmak üzere toplamda iki (2) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Muş İl Özel İdaresi personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09/12/2020 – 11/12/2020 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Muş İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Muş İl Özel İdaresi personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihi, sınav tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Muş İl Özel İdaresi Personel Alımı

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.2 Fakültelerin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2.3 Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak,

2.4 Müracaat başlangıç tarihi itibariyle en az 25 yaşını doldurmuş olmak,

2.5 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

2.6 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(!) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2.7 İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun

  1. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 5 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

2.8 Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl Muş ilinde ikamet ediyor olmak,

2.9 Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3) ÖZEL ŞARTLAR

İNŞAAT MÜHENDİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLAR;

  1. a) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak,
  2. b) En az 5 yıl alanında çalışmış olmak ve bunu hizmet dökümüyle belgelemek,
  3. c) En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak,
  4. d) “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ile ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,

İNŞAAT TEKNİKERİ UNVANINA BAŞVURACAKLAR;

  1. a) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat” önlisans programından mezun olmak,
  2. b) En az 5 yıl alanında çalışmış olmak ve bunu hizmet dökümüyle belgelemek,
  3. c) En az 2 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak,
  4. d) “Temel İstatistik Eğitimi” Sertifikasına sahip olmak,
  5. e) “Fizibilite Raporu Hazırlama” eğitimi görmüş olmak ve bunu belgelemek,

4) BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 09/12/2020 – 11/12/2020 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Muş İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

5) İSTENEN BELGELER:

5.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)

5.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.3) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

5.4) Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi(e- Devlet çıktısı olur),

5.5) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(e- Devlet çıktısı olur),

5.6) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı, (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

5.7) Adli Sicil Kaydı(e- Devlet çıktısı olur),

5.8) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

5.9) Erkek adaylar için askerlik yaptığına ilişkin belge(e- Devlet çıktısı olur),

5.10) Ehliyet Fotokopisi

5.11) Alanında 5 yıl çalıştığına dair SGK Hizmet Dökümü

5.12) Özel şartlar bölümlerinde istenen sertifika ve eğitim belgeleri,

5.13) İlimize bağlı 5 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ettiğine ilişkin taahhüt,

6) SÖZLÜ SINAV TARİHİ – SINAVIN YERİ:

6.1) Sözlü/mülakat sınavı 22/12/2020 tarihinde Muş İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Muş İl Özel İdaresi (www.musilozelidaresi.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.

6.2) Sözlü sınava; başvuru şartlarını taşıyan adaylar çağrılacaktır.

6.3) İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan tarihinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.4)Sözlü, mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

6.5) Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

Başvuru Tarihleri : 09/12/2020 – 11/12/2020

Sözlü Sınava Gireceklerin İlanı: 17/12/2020

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.