MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Personel Alımı 2022 – Güncel İlan

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) farklı fakülteleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda NEÜ kendi bünyesinde istihdam etmek etmek üzere beş (5) farklı kadroda toplamda elli bir (51) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

NEÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda NEÜ kendi bünyesinde istihdam etmek etmek üzere beş (5) farklı kadroda toplamda elli bir (51) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (3 Kişi)
 • Destek Personeli (24 Kişi)
 • Hemşire (15 Kişi)
 • Diğer Sağlık Personeli (8 Kişi)
 • Teknisyen (2 Kişi)
NEÜ Personel Alımı 2022
NEÜ Personel Alımı 2022
NEÜ Personel Alımı 2022

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

NEÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel şartlar yanı sıra bazı özel şartlarda aranmaktadır. Detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Özel Başvuru Şartları

 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Bilgisi
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar belgesini sisteme yükleyecektir.)
 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)
 • SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)
 • 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
 • Askerlik durum belgesi (Beyan edilecektir.)
 • Adli sicil kaydı (Beyan edilecektir.)

2022 NEÜ Personel Alımı Başvuru Formu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 27/04/2022 – 11/05/2022 tarihleri arasında https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yükleyerek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.