MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

ODTÜ Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

ODTÜ Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda ODTÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere iki (2) farklı kadroda toplamda sekiz (8) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. 

ODTÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda ODTÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere iki (2) farklı kadroda toplamda sekiz (8) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. 

 • Büro Personeli (4 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4 Kişi)

Başvuru Şartları Neler?

ODTÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
ODTÜ Personel Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
 • 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.
 • Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar)
 • SGK Tüm Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge) “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi” sekmesi üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil Bilgileri) barkodlu belge oluşturulacaktır.
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden barkodlu belge) e-devlet üzerinden “Adli Sicil Sorgulama Formu” sekmesi ile adli sicil kaydı temini için, uygulanacak işlem adımları aşağıdaki belirtildiği şekilde olmalıdır.

Kurum Türü : Resmi

 • Belgenin Neden Verileceği : Devlet Memuriyeti
 • Belgenin Nereye Verileceği : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için:
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Kadın ve Erkek adaylar)

ODTÜ Başvuru Tarihi ve Adresi

ODTÜ personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 06/04/2022 – 22/06/2022 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Personel Daire Başkanlığı– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara adresine başvuru belgeleri ile şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.