Ortaköy Belediyesi Memur Alımı 2021 – Güncel İlan

Ortaköy Belediyesi Memur Alımı 2021 – Güncel İlan
01.03.2021
22
A+
A-

Aksaray Ortaköy Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Ortaköy Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere mühendis pozisyonunda bir (1) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Ortaköy Belediyesi memur alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/04/2021 tarihinden 08/04/2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) başvuru belgelerini şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda belediye@ortakoy.bel.tr e-mail adresinden yapılabilecektir. Ortaköy Belediyesi memur alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Ortaköy Belediyesi Memur Alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSSP3) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. b) 13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 3. c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden veya www.ortakoy.bel.tr internet adresinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 1. a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti,
 2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

 1. d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 2. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

f ) 2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)

 1. g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/04/2021 tarihinden 08/04/2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 2. Adaylar; yukarıda sayılan başvuru belgelerini şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda belediye@ortakoy.bel.tr e-mail adresinden yapılabilecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü sınav;

Şehit Karşı Mahallesi Şehit Mesut Çiftçi Cad. mo:44 Ortaköy/Aksaray adresinde, Ortaköy Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonu’nda 14/04/2021 tarihinde saat 10:00’ dan itibaren yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılamayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

 Sözlü sınav;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi konularını kapsar.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.