MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Osmancık Belediyesi Memur Alımı 2022 – Başvuru Adresi

Osmancık Belediyesi Memur Alımı 2022 – Başvuru Adresi

Osmancık Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Lisans mezunu memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Osmancık Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Şehir Plancısı pozisyonunda bir (1) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Osmancık Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

Osmancık Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,  
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,  
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen unvan için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,  
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,  
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak. 
Osmancık Belediyesi Memur Alımı 2022

Başvuru Belgeleri

 • Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,  
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezun belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)  
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),  
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,  
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 

Osmancık Belediyesi Memur Alımı Başvuru Formu

Osmancık Belediyesi memur alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20.06.2022 gününden 22.06.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Osmancık Belediyesi Yeni Hizmet BinasıGüney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 Osmancık/ÇORUM) müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda Belediyemiz insankaynaklari@osmancik.bel.tr e-posta adresine gönderilebilecektir. Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 Osmancık/ÇORUM adresine gönderebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi