Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşçi Alımı 2020
22.06.2020
146
A+
A-

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu temizlik personeli kadrosunda daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Korkut Ata Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim, en fazla lise mezunu on beş (15) temizlik personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Korkut Ata Üniversitesi temizlik personeli alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/06/2020 – 30/06/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Korkut Ata Üniversitesi işçi alımı için (temizlik personeli) adaylarda aranan başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

GENEL ŞARTLAR:

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- 36 yaşından gün almamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak)

6- Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

AÇIKLAMALAR:

1- İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Osmaniye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresinde “İş” Arayan” linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.

4- Kadro ve pozisyonlardaki talepler Osmaniye (Merkez) ili düzeyinde karşılanacak olup, başvuru süresi içerisinde ikametini Osmaniye (Merkez)’e taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin yasal işlem yapma hakları saklıdır.

6- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yapılacak Sürekli İşçi alımına ilişkin, başvuruda bulunan adayların hangi tarihte/nerede kuraya ve sözlü sınava tabi tutulacağı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, adaylar ayrıca yazılı tebligat veya telefon ile bilgilendirilmeyecektir.

7- Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi;

  1. a) İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,
  2. b) İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı, olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

8- Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) ilan edilir.

9- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyetinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

10- İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan ve kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) ilan edilecektir. İlanlar tebligat yerine geçecek olup, adaylar ayrıca yazılı tebligat veya telefon ile bilgilendirilmeyecektir.

11- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12- Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 1 (bir) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtirazlar 1 (bir) iş günü içinde sonuçlandırılarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr)  ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup yerleşenlerin atama işlemleri sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

14- Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan; doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Not: Noter Kurası çekim işlemleri Noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, COVİD-19  Salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecektir.

Kura çekim İşlemleri https://www.youtube.com/channel/UCDj1NVH64nsO8GD4POMXcLQ

Adresinden ve  https://bit.ly/37liJbL Kısaltma adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

İsteyen adaylar kurayı internet üzerinde canlı olarak takip edebilecekleridir.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.