Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan
23.11.2020
25
A+
A-

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az ortaöğretim mezunu daimi işçi ve personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu iki (2) engelli, bir (1) eski hükümlü kırk bir (41) temizlik personeli, iki (2) önlisans mezunu özel güvenlik olmak üzere toplamda kırk üç (43) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23/11/2020-27/11/2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını arayarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, kura tarihi, ilan metni ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşçi Alımı

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar ve casusluk ,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Bu kadroda istihdam edilecek kişiler vardiyalı sisteme göre çalıştırılacaklardır.

5-Noter kurası 03.12.2020 tarihinde 13:00’te gerçekleşecektir.

6-Alım yöntemi noter kurası sonrası sözlü sınav şeklinde olacaktır.

7-Ayrıca konu ile diğer duyurular Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünün  (www@erdogan.edu.tr)internet adresinde ilan edilecek olup  TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Engelli Temizlik Personeli Başvuru Şartları

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar ve casusluk ,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Bu ilana sadece engelli adaylar başvurabileceklerdir.(Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk(%40)olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren olmak,

5-Noter kurası 03.12.2020 tarihinde 13:00’te gerçekleşecektir.

6-Alım yöntemi noter kurası sonrası sözlü sınav şeklinde olacaktır.

7-Ayrıca konu ile diğer duyurular Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünün  (www@erdogan.edu.tr)internet adresinde ilan edilecek olup  TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eski Hükümlü Temizlik Personeli Alımı

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar ve casusluk ,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-Temzilik Görevlisi(Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananlar) için;21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik  Kanunu veya 16.06.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Askerleri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken  12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak,

5- Temizlik Görevlisi(Eski Hükümlü)için;Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak, şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir  yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan  ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ,koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren olmak,

6-Bu ilana sadece eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar başvurabileceklerdir.

7- Bu kadroda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.

8-Noter kurası 03.12.2020 tarihinde 13:00’te gerçekleşecektir.

9-Alım yöntemi noter kurası sonrası sözlü sınav şeklinde olacaktır.

10-Ayrıca konu ile diğer duyurular Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünün  (www@erdogan.edu.tr)internet adresinde ilan edilecek olup  TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar ve casusluk ,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

5-Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerli olmak,

6-Bayan adaylar için en az 165 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakamına göre +,- 10 kg ağırlığına sahip olmak; erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre +,- 15 kg ağırlığına sahip olmak. ( Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.)

7-Bu kadroda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.

8- Noter kurası 03.12.2020 tarihinde 13:00’te gerçekleşecektir.

9-Alım yöntemi noter kurası sonrası sözlü sınav şeklinde olacaktır.

10-Ayrıca konu ile diğer duyurular Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünün  (www@erdogan.edu.tr)internet adresinde ilan edilecek olup  TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.