enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı 2020 – Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı 2020 – Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı

Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde 81 ilde özel güvenlik, temizlik personeli ve klinik destek personeli, aşçı alımı yapılacağı duyurulmuştur. Dünya’nın yüzlerce ülkesinde görülen koronavirüsün ilkemizde de görülmesi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı söz konusu virüsle mücadele tüm dünyaya örnek teşkil edecek önlemler alarak vatandaşlarımızın sağlığı için gecesini gündüzüne katarak her türlü önlemi süratle hayata geçirmiştir. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada sağlık personeli sayısını artıracaklarını ve 32 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacağı müjdesini vermişti.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı içinde düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamanın ardından vakit kaybetmeden gerekli kurumlar çalışmalarını tamamlayarak herkes tarafından beklenen işçi alımı ilanı bü gün itibariyle yayınlandı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda özel güvenlik, temizlik personeli, klinik destek personeli ve aşçı kadrolarında toplamda Türkiye genelinde on dört bin (14000) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, işçi sayısı ve başvuru sayfası yazımızın devamında yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı İçin Yayınlanan İlan Detaylar

 1. Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 -30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.
 3. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 4. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
 5. Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
 8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 10. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 12. Hali hazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu yerleştirilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
 13. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.

Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler (hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Aşçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri (yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki çalışmaları organize eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 6. Başvurulan; Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 3. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 4. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil) ekte gösterilmiştir.

Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

İlanen duyurulur

Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik Alımı

Sağlık Bakanı Fafrettin koca tarafından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık kuruluşlarına 32 bin yeni personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından yüz binlerce vatandaş tarafından Sağlık Bakanlığı hangi kadrolarda işçi, personel alımı yapılacağını merakla beklemeye başladı.  Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere 14.000 sürekli işçi alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Yayınlanan ilan detaylarında Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce özel güvenlik alımı yapılacağına yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı özel güvenlik alımı için adayların başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik Alımı

 

Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik Alımı Başvuru Şartları

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

 1. 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’UN 14’ÜNCÜ MADDEDE BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ŞARTIARANMAZ.)
 2. ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.

Görev Alanları

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

İLANA BAŞVURU YAP 

Sağlık Bakanlığı Temizlik Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için yayınladığı ilanda Türkiye genelinde sağlık kuruluşları bünyesinde istihdam etmek üzere adimi binlerce ilköğretim mezunu temizlik personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı temizlik personel alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı Temizlik Personeli Alımı

Peki Sağlık Bakanlığı hangi illerde kaç temizlik personeli alımı yapacak? Tüm detaylar aşağıda vermiş olduğumuz linkte yer almaktadır.

İLANA BAŞVURU YAP

Sağlık Bakanlığı Aşçı Alımı

Sağlık Bakanlığı Merkez taşra hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere aşçı alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı aşçı alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı Aşçı Alımı

Sağlık Bakanlığı Aşçı Alımı Başvuru Şartları

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AŞÇILIK, HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK, MUTFAK YÖNETİMİ, YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PROGRAMLARINDAN BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

Özel Şartlar

 1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLANLAR İÇİN; M.E.B.’DEN ONAYLI AŞÇILIK SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK VEYA 3308 SAYILI KANUNA GÖRE AŞÇILIK DALINDA USTALIK BELGESİNE SAHİP OLMAK.
 2. TÜM ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İÇİN EN AZ 5 YIL MESLEKİ DENEYİME SAHİP OLMAK.

İLANA BAŞVURU YAP 

Sağlık Bakanlığı Klinik Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çok sayıda klinik personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde hizmet veren sağlık kuruluşları bünyesinde istidam edilmek üzere binlerce klinik personeli alımı yapılacak olup, başvuruların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı Klinik Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı Klinik Personeli Alımı Başvuru Şartları

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI – HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

İLANA BAŞVURU YAP 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.