Samsun Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2020
05.03.2020
236
A+
A-

Samsun Büyükşehir  Belediyesi çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda Mühendis (37), Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (24), Avukat (2), İmam (3), Bilgisayar İşletmeni (2), Tahsildar (5), Sosyal Hizmet Uzmanı (3), Fizyoterapist (1), Psikolog (3), Çocuk Gelişimcisi (2), Veteriner Hekim (3), Hemşire (1), Sanat Tarihçisi (1), İstatistikçisi (1), Grafiker (1), Şehir Plancısı (3), Mimar (6), Gassal (bayan 2 kişi), Diyetisyen (1), Tekniker (12) olmak üzere toplamda 134 memur alımı yapılacaktır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2020 mart ayı itibari ile yayınlanan ilana başvuru yapacak adayların lisans,önlisan ve lise mezunu olma şartı yanı sıra lisans mezunları KPSS P3 puan türünden, önlisans mezunu adaylar KPSS P93 puan türünden,  lise mezunu adaylar ise, KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2020 ilanında adaylarda aranan diğer şartlar başvuru tarihi ve başvuru şekli yazımızda.

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2020

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı 2020 Başvuru Yeri ve Tarihi

Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı için adaylardan başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 30/03/2020 tarihinden 10/04/2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında müracaatlarını elektronik ortamda belediyenin www.samsun.bel.tr internet adresinden veya şahsen giderek Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurularını yapabilecekler.

Not: Başvurular İadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No: 35 İlkadım/Samsun) adresine başvuru yapabilirler.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 7. g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru İçin Aranan Özel Şartlar

 1. a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.samsun.bel.tr  internet adresinden temin edilecektir,

 1. a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 5. e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. h) İstenilen kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 9. i) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 10. j) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Sınav Yeri, Zamanı ve Konuları

Atakum yerleşkesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi hizmet binasında (Adnan Menderes Bulvarı Deniz Evleri Mahallesi-Yeşilyurt AVM Yanı); memur alımı için 20-30/04/2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.