MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Sayıştay Başkanlığı 6 Personel Alımı İş Başvurusu ve Şartları

Sayıştay Başkanlığı 6 Personel Alımı 2022, Bürü personeli memuru, alımı yapılacaktır. İş Başvuru formu ve Şartları için memur alımı var.

Sayıştay Başkanlığı 6 Personel Alımı İş Başvurusu ve Şartları

Sayıştay Başkanlığı, 6 sözleşmeli personel alımı Sayıştay Başkanlığı, bünyesinde çalıştırılmak üzeri sözleşmeli “Büro personeli (memuru)” personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Sayıştay Başkanlığı, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. Sayıştay Başkanlığı, 6 Büro personeli memuru olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 19 Ağustos 2022‘dir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Sayıştay Başkanlığı 6 Personel Alımı İş Başvurusu ve Şartları

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda gösterilen pozisyon unvanı için 6 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYON UNVANIPOZİSYON ADETÖĞRENİM DURUMUKPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLER
      Büro Personeli      6      ÖN LİSANS      KPSS P93Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.   2020 yılı KPSS P93 Puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Sayıştay Başkanlığı 6 Personel Alımı İş Başvurusu ve Şartları

Başvuru Şartları:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İstenilen Belgeler:

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte denklik gösterir belgelerini de Diğer Belgeler bölümünde yer alan Denklik Belgesi alanına sisteme yüklemeleri gerekmektedir (Elektronik ortamda yüklenecektir.)

Başvuru Şekli, Yeri Ve Tarihi:

Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular, 10.08.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçların Duyurulması:

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyonun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Şekli, Konuları, Yeri ve Tarihi:

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;

 • Pozisyonun gerektirdiği mesleki alana ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
 • Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve İlanı:

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında ilan edilen pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde, ön lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Sözlü sınav sonucunda ilan edilen pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Diğer Hususlar:

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Başkanlığımıza ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Yayınlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.