Ticaret Bakanlığı İşçi Alımı 2021 – Özel Güvenlik ve Beden İşçisi

Ticaret Bakanlığı İşçi Alımı 2021 – Özel Güvenlik ve Beden İşçisi
10.02.2021
30
A+
A-

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek farklı il ve kadrolarda en az ortaöğretim mezunu daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı bünyesine istihdam etmek üzere yetmiş (70) özel güvenlik, kırk beş (45) beden işçisi olmak üzere toplamda yüz on beş (115) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi ile yapmaları gerekmektedir. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, alımı yapılacak iller ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı İşçi Alımı 2021

Ticaret Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beden işçisi kadrosunda kırk beş (45) daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları hizmet birimlerinde Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yerine gerilmesi üzere işçi alımı gerçekleştirecektir.

Başvuru Şartları

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b .Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

Beden İşçisi Kadrosu için:

1.En az ortaöğretim mezunu olmak

2. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

İşçi Alımı yapılacak İller

Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı illerinde istihdam edileceklerdir.

Ticaret Bakanlığı Özel Güvenlik Alımı 2021

Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az orta öğretim mezunu yetmiş (70) özel güvenlik alımı yapılacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı özel güvenlik alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15/02/2021 – 19/02/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

  1. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:
  2. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
  3. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

1. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

2. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

3. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

Özel Güvelik Alımı Yapılacak İller

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı illerinde istihdam edileceklerdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.