MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

TİKA Memur Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

TİKA Memur Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere memur alımı için sınav yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda TİKA kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Uzman Yardımcısı kadrosunda toplamda on (10) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

TİKA memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, sınav tarihi, başvuru formu ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

TİKA Memur Alımı 2022

DİĞER MEMUR ALIMI 2022 İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Başvuru Şartları Neler?

 • 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 01/01/2022 tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
 • Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından(KPSS):
 • Birinci grupta yer alanlar için KPSS P34 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • İkinci grupta yer alanlar için KPSS P29 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Üçüncü grupta yer alanlar için KPSS P14 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P24 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P19 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Altıncı grupta yer alanlar için KPSS P4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • Diğer gruplarda yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak
 • 2020-2021 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından(YDS) ve giriş sınavının son başvuru tarihi itibari ile sonucu açıklanmış 2022 yılı Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav Konuları ve Şekli

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar;

 • Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 •  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sınav Başvuru Tarihi

TİKA memur alımı sınavı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 10/01/2022 – 21/01/2022 tarihleri arasında mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TİKA – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.