Türk-Alman Üniversitesi İşçi Alımı – Başvuru Sayfası

Türk-Alman Üniversitesi İşçi Alımı – Başvuru Sayfası
17.02.2020
135
A+
A-

Türk-Alman Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Türk-Alman Üniversitesi kendi birimlerinde görevlendirmek üzere on beş (15) özel güvenlik on dokuz (19) temizlik personeli, bir (1) sıhhi tesisatçı, üç (3) bahçevan, bir (1) elektrikçi olmak üzere toplamda otuz dokuz (39) bay, bayan daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Türk-Alman Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.07.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapmaları gerekmektedir. Türk-Alman Üniversitesi işçi alımı süreci tamamlandıktan sonra asıl ve yedek adayların belirlenebilmesi için noter huzurunda  24.07.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde kura çekimi gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Türk-Alman Üniversitesi web ana sayfasından (www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi İşçi Alımı

Türk-Alman Üniversitesi İşçi Alımı

Türk-Alman Üniversitesi İşçi Alımı

GENEL ŞARTLAR:

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Askerlik ile ilişiği olmamak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a.Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 2. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 4. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.07.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
 2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 4. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

 1. Noter kura çekimi 24.07.2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
 2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

 1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 05-07.08.2020 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)

Temizlik Hizmetleri : 05.08.2020

Bakım ve Onarım Hizmetleri : 06.08.2020

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri : 07.08.2020

E- BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 28.07.2020-29.07.2020 ve 04.08.2020 günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

 1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
 3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
 7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
 8. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
 9. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
 10. Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”, Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

 1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
 5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 11.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 6. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
YORUMLAR