MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı yapacaktır. En az ortaöğretim mezunu olarak personel alımı vardır. İş başvuru formu ve şartları hakkında detaylı bilgi almak için memur alımı var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığısürekli işçi alımı yapacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bünyesinde çalıştırılmak üzeri “4/D Sürekli işçi kadrosunda” Kamu personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 43 4/D Sürekli işçi olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 20 Eylül 2022‘dir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 (kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri Ve Tarihi:

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Şartlar:

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Özel Şartlar:

 • Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
 • Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
 • Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
 • Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.
 • Sürekli İşçi Usta (Atelye) unvanına başvuracak olan adaylar, gemi ve atölyelerde bakım, onarım ve kaynak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir.
 • Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.
 • Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi Alımı

Diğer Hususlar:

 • Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 30 Eylül 2022 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, kuraya ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacaktır.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından sözlü/uygulamalı sınava katılmak için kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl adayların ve ihtiyaç duyulması halinde yedek adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.
 • İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır. https://esube.iskur.gov.tr

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.