Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi İşçi Alımı 2020

Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi İşçi Alımı 2020
11.05.2020
134
A+
A-

Uluslararası Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) Çiğli merkez hizmetler bünyesinde geçici süre ile en az ilkokul ve lise mezunu farklı kadrolarda işçi alımı ilan yayınlamıştır. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi on dokuz (19) temizlik personeli, iki (2) aşçı, üç (3) aşçı yardımcısı, bir (1) can kurtaran olmak üzere toplamda 25 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur. Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi (UTAEM) işçi alımı ilan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi İşçi Alımı 2020

Başvuru Şartları

  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  2.  Son başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  7. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.