Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi, Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası

Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi, Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası
17.03.2021
29
A+
A-

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu işçi ve en az önlisans mezunu personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere seksen bir (81) personel, yirmi üç (23) işçi olmak üzere toplamda yüz dört (104) işçi ve personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü personel, işçi alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı, başvuru sayfası ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere elli altı (56 erkek) özel güvenlik, yirmi beş (25 bayan) özel güvenlik olmak üzere toplamda seksen bir (81) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2021

Başvuru İçin Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar Neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

  • 1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • 2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
  • 3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  • 4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • 5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
  • 6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları

Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/03/2021 – 02/04/2021 tarihleri arasında Cuma günü saat 18.00’e kadar kurumun resmi internet adresi (www.vgm.gov.tr) üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapılacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan diğer ilanda ise Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunan bölge müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu temizlik personeli kadrosunda (25) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alımı 2021

Başvuru Adresi ve Başvuru Şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/03/202126/03/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları

1) 527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile

Adaylarda  Aranan Özel Başvuru Şartları

1) En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,

3) İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.