Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı – Güncel İlan
24.06.2020
208
A+
A-

Van Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELVAN ulaşım bünyesinde istihdam etmek üzere en az orta okul mezunu farklı kadrolarda daimi  işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Van Büyükşehir Belediyesi kendi hizmet birimlerinde görevlendirmek beş (5) iş makineleri operatörü, altmış beş (65) otobüs, kamyon şoförü olmak üzere toplamda yetmiş (70) daimi personel ve işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11/12/2020-18/12/2020 tarihleri arasında kariyer@belvan.com.tr aresine bir (1) sayfalık fotoğraflı özgeçmiş ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya başka yollardan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Van Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, ilan metni ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Görüşme ve Mülakat Bilgileri

 1. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz oluğu tespit edilenler adaylar arasından açık iş sayının (5) dört katı (20) kadar aday; Noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.
 2. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi kurum web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid 19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır, adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.
 3. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar mülakat komisyonu tarafından uygulamalı mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat mesleki bilgi ve becerinin, mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir.
 4. Yapılacak uygulamalı mülakat sonucunda mülakat komisyonu tarafından başarılı olarak tespit edilen adaylar kurumun web sayfasından yayınlanacaktır. 5 asil ve 5 yedek aday belirlenecektir. Başarılı olduğu tespit edilen adaylardan işe başlamayanlar veya başvuru koşullarına haiz olmadığı anlaşılanların yerine yedek kişilerden başarı sırasına göre görevlendirme yapılacaktır.

İş Makineleri Operatörü Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. İlan tarihi itibari ile 18 yaşını oldurmuş olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı, made imal ve ticareti, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya, alt soya, eşe, kardeşe, veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye, kadına, çocuğa karşı işlenen) suçlardan mahkum olmamak.
 5. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 6. Askerlik görevini yapmış olmak.
 7. 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, şehirler arası seyahat görev engeli bulunmamak.
 8. E sınıfı ehliyet hak ediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı veya bulundurulması gibi nedenlerden olayı; haklarından her hangi bir işlem yapılmamış olmak.
 9. En az 5 yıllık G sınıfı ehliyete sahip olmak.
 10. En az orta okul mezunu olmak.
 11. İlan tarihi itibari ile Van il sınırları içinde ikamet ediyor olmak veya Van nüfusuna kayıtlı olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Bir adet fotoğraflı öz geçmiş
 • G sınıfı ehliyet
 • Öğrenim durumu gösterir belge
 • Adli sicil kayıt belgesi
 • Askerlik urum belgesi
 • Diğer belgeler işe başlandığı esnada istenecektir.

Not: İstenen belgeler başvuru formu ile birlikte kariyer@belvan.com.tr e-mail adresine gönderilecektir. Fiziki olarak başvurular kabul edilmeyecektir.

Otobüs/Kamyon Şoförü Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. İlan tarihi itibari ile 29 yaşını oldurmuş olmak, 41 yaşından gün almamış olmak (11/12/1980-11/12/1991 tarihleri arasında doğmuş olmak)
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı, made imal ve ticareti, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya, alt soya, eşe, kardeşe, veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye, kadına, çocuğa karşı işlenen) suçlardan mahkum olmamak.
 5. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 6. Askerlik görevini yapmış olmak.
 7. 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, şehirler arası seyahat görev engeli bulunmamak.
 8. E sınıfı ehliyet hak ediş tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı veya bulundurulması gibi nedenlerden olayı; haklarından her hangi bir işlem yapılmamış olmak.
 9. En az 5 yıllık E sınıfı ehliyete sahip olmak.
 10. SRC1 veya SRC2 belgelerinden en az birine sahip olmak.
 11. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak
 12. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 13. İlan tarihi itibari ile Van il sınırları içinde ikamet ediyor olmak veya Van nüfusuna kayıtlı olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Bir adet fotoğraflı öz geçmiş
 • G sınıfı ehliyet
 • Öğrenim durumu gösterir belge
 • Adli sicil kayıt belgesi
 • Askerlik urum belgesi
 • Diğer belgeler işe başlandığı esnada istenecektir.

Not: İstenen belgeler başvuru formu ile birlikte kariyer@belvan.com.tr e-mail adresine gönderilecektir. Fiziki olarak başvurular kabul edilmeyecektir.

Görüşme ve Mülakat Bilgileri

 1. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz oluğu tespit edilenler adaylar arasından açık iş sayının (55) dört katı (260) kadar aday; Noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.
 2. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi kurum web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid 19 tedbirleri kapsamında yapılacak olan kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır, adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.
 3. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar mülakat komisyonu tarafından uygulamalı mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat mesleki bilgi ve becerinin, mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir.
 4. Yapılacak uygulamalı mülakat sonucunda mülakat komisyonu tarafından başarılı olarak tespit edilen adaylar kurumun web sayfasından yayınlanacaktır. 5 asil ve 5 yedek aday belirlenecektir. Başarılı olduğu tespit edilen adaylardan işe başlamayanlar veya başvuru koşullarına haiz olmadığı anlaşılanların yerine yedek kişilerden başarı sırasına göre görevlendirme yapılacaktır.

İLAN GÖRSELLERİ

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

YORUMLAR