enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak!

Yozgat Bozok Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak!

Yozgat Bozok Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolara en az lise mezunu çok sayıda sağlık personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Yozgat Bozok Üniversitesi hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Yozgat Bozok Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Başvuru Tarihi : 25/01/2021-08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Postadan kaynaklanan
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. )

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için
KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü idari Birimler Binası Personel
Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, iĢe baĢlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer
ve zaman, baĢvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iĢ günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve baĢlayanlardan, aranan
Ģartları taĢımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleĢmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Eczacı Unvanına BaĢvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan
unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav Ģartı aranmamakla birlikte baĢvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde,
adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav baĢarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları
www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENĠLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi.
Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. ÇalıĢma belgesini veren işyeri ile sigorta
primini yatıran iiyerinin aynı olması gerekmektedir.
7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin
işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:
1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.