MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Zabıta Maaşları 2023 Eylül Ayı – Güncel Liste Yeni Başlayan, Kadrolu Zabıta, Lise Mezunu

Zabıta Maaşları 2023 – Güncel Rakamlar, Yeni Başlayan Zabıta Maaşı, Önlisans Mezunu Zabıta Maaşları, Kadrolu Zabıta Maaşları, KPSS Zabıta Maaşları, Lisans Mezunu Zabıta Maaşları, Bekar Zabıta Maaşları 2023 Temmuz zamlı maaşlar.

Zabıta Maaşları 2023 Eylül Ayı – Güncel Liste Yeni Başlayan, Kadrolu Zabıta, Lise Mezunu

Zabıta maaşları 2023 yılı Ocak ayı zam oranı ile birlikte zabıta maaşlarına da zam yapılmıştır. Zabıta memurları ile zabıta amirleri arasında da maaş farklılıkları vardır. Memur maaşlarına ocak zam oranlarının %42,35 açıklanması ile birlikte zabıta maaşları için de büyük oranda iyileştirmeler yapılmıştır.

Yeni Başlayan Zabıta Maaşı 2023

Zabıta maaşlarını belirleyen en önemli etken; Kıdem, derece, terfi ve statü gelir. Daha sonra eş durumu ve çocuk sayısı gibi durumlar maaşlarına ek olarak yapılacak olan ödemeleri etkileyebilmektedirler. Zabıtalarda da fazla mesai ücreti bulunmaktadır. Haftalık olarak çalışmaları gereken süreyi aşan zabıta memurları yeni dönem içerisinde maaşlarına ek olarak fazla mesailerini de zamlı olacak şekilde alabileceklerdir.

Yeni başlayan zabıta maaşı, öğrenim durumu, bekar/evlilik ve statüsüne göre değişiklik göstermektedir. 2023 Ocak ayı zam oranları ile birlik en düşük zabıta memuru maaşı 12.920,00 TL olarak hesaplara yatacaktır.

Yeni Başlayan Zabıta Maaşları 2023 Güncel Liste
Yeni Başlayan Zabıta Maaşları 2023 Güncel Liste

Diğer İlgili İlanlar:

Zabıta Maaşları 2023

Zabıta maaşları 2023 Ocak ayı içerisinde yapılan %42,35’lik zam oranı ile birlikte göreve yeni başlayan ve en düşük ücreti alacak olan bir zabıta memurunun en az maaş taban limiti 12.000,00 TL olarak bilinmektedir. Ancak bu noktada zabıta memurunun eğitim durumu da yine bu taban fiyatını değiştiren en önemli etkenler içerisinde yer almaktadır.

Zabıta maaşı, Önlisans ve lisans mezunu bir zabıtanın alacağı maaş tutarları değişkenlik gösterebilmektedir. Ocak ayı enflasyon oranı ile birlikte zabıta maaşları görev hizmet süresinin ilerlemesi ile birlikte 12.250,00 TL ile 15.900,00 TL bulabilen tutarlara erişebilmektedir. Zabıta görevinde bulunan kişiler görevlerinde yükseldikleri için kademe atladıkları zaman aynı şekilde maaşlarında da artış görülebilmektedir. Amir, müdür veya diğer derecelerde görev alan tüm zabıtaların maaş oranları birbirinden farklıdır. Ek ödemeler, dereceleri ve mezuniyet durumlarına göre zabıta maaşları değişebilmektedir.

 • 2023 Yeni başlayan zabıta maaşı: 12.920,00 TL
 • 2023 Ön lisans mezunu zabıta maaşı: 13.960,00 TL
 • 2023 Lisans mezunu zabıta maaşı: 16.000,00 TL
 • 2023 Kadrolu zabıta maaşı: 19.000,00 TL
 • 2023 Zabıta müdürü maaşı: 23.500,00 TL
 • 2023 Emekli zabıta maaşı: 10.750,00 TL

Ön lisans Mezunu Zabıta Maaşı 2023

Zabıta maaşları önlisans mezunu bir zabıta çalışanı için 2023 Ocak ayı zammı ile birlikte 13.960,00 TL civarında bir maaş almayı hak edebilmektedir. Ancak açıklanan bu yeni rakamlara ek olarak zabıta maaşları önlisans mezunu olan bir kişi için medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmadığına göre sabit kalabilir veya değişebilmektedir.

Kadrolu Zabıta Maaşı 2023

Kadrolu Zabıta Maaşları 2023 Güncel Liste

Kadrolu zabıta maaşları en düşük olarak 19.000,00 TL ile en yüksek olarak 23.000,00 TL arasında değişebilmektedir. Kadrolu zabıtalarda görev ve hizmet süresi de maaşlara oldukça etki edebilmektedir. Kadrolu zabıtalar devlet memurları ile aynı değerlendirildiği için memurlara uygulanan tüm zam oranları da aynı şekilde kadrolu zabıtalar için de uygulanabilmektedir. 2023 yılın ikinci altı ayı içerisinde uygulanan zam oranları ile birlikte kadrolu zabıta maaşlarının ise en düşük olarak 9.100,00 TL olarak belirlendiği açıklanmıştır.

KPSS Zabıta Maaşı 2023

KPSS zabıta maaşları en alt memur maaşları ile aynı şekilde belirlenmiştir. Ancak KPSS ile atanacak olan ve devlet kadrosunda çalışmaya başlayacak olan zabıtaların eğitim durumları maaşları arasındaki farklıklara neden olabilmektedir. Lise, önlisans ve lisans mezunu ve KPSS ile kadrolu olarak atanan zabıta memurlarının maaş aralıkları birbirinden farklıdır.

En düşük olarak lise mezunu ve KPSS ile atanmış olan kadrolu zabıtalar maaş almaktadır. Yapılan yeni zam düzenlemesi ile birlikte en düşük kadrolu zabıta maaşı ise 12.920,00 TL ile 16.000,00 TL arasında değişebilmektedir. Zabıta memurları KPSS şartı ile alınıyor olmasına karşın her geçen hizmet yıllarına göre görevde yükselerek daha yüksek ücretler ile maaş alabilmektedirler.

Zabıta memuru olarak göreve başlayan bir kişi ilk olarak amir, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü ve zabıta daire başkanı olacak şekilde görevlerinde yükselebilmektedir. Mesleki görev yükselmesi ile birlikte maaş oranlarında da büyük farklılıklar görülebilmektedir. Ancak zabıta memurluğu içerisinde yükselme için hizmet yılının dolması ilk şart olarak aranmaktadır.

Sadece KPSS şartı ile değil belediyelerin açmış oldukları ek kontenjanlar ile de sözleşmeli olarak zabıta alımları yapılabilmektedir. Ancak KPSS şartı ile atanmış bir zabıta memurunun sözleşmeli olarak işe alınmış olan bir zabıta memurundan daha yüksek maaş aldığını da ayrıca belirtmek gerekmektedir. Belediyelerin yapmış oldukları ilanlar neticesinde göreve alınan zabıtalar ise en düşük asgari ücret üzerinden maaş alabilmektedirler.

Lisans Mezunu Zabıta Maaşları 2023

Lisans mezunu zabıta olabilmek için KPSS şartı aranmaktadır. Lisans mezunu zabıta maaşları ise göreve yeni atanan birisi için 16.000,00 TL başlayan fiyatlar ile sunulmaktadır. Bu noktada lisans mezunu zabıtaların maaşlarına ek olarak hizmet süreleri de ilave edilebilmektedir. Ayrıca 2 çocuklu ve eşi çalışmayan bir zabıta memuru için de yine taban fiyatların üzerine ek ödemeler de ilave edilerek maaşlar hesaplara yatırılmaktadır.

Bekar Zabıta Maaşları 2023

Bekar Zabıta Maaşları 2023 Güncel Liste

Bekar ve göreve yeni başlayan bir zabıtanın alacağı en düşük ve taban maaş ise 2023 yılı ocak zamı ile birlikte 12.920,00 TL olarak belirlenmiştir. Daha sonra her geçen yıl maaşlarına ek olarak yılı doldurdukları için fazladan maaş tutarı yansıtılabilmektedir.

Bunların dışında zabıta memurları için verilecek olan ek ödemeler içerisinde özel hizmet tazminatları, görev yılı ek ödemesi, eş durumu, çocuk sayısı gibi faktörler de yine yer almaktadır.

Vardiyalı olarak görev yapan zabıtaların gece ve gündüz çalışma süreleri de yine ek ödemeler içerisinde farklılık gösteren etkenler arasında yer almaktadır. Ayrıca fazla mesai yapabilmeleri durumunda da anında maaşlarına yapmış oldukları fazla mesai tutarları yansıtılabilmektedir.

Zabıta Müdürü Maaşı 2023

Zabıta müdürü maaşı alabilmek için zabıtalık mesleğinin en üst statüsü olan müdürlüğe erişmek için uzun yıllar ve görevde yükselme sınavlarına girmeniz gerekmektedir. Zabıta müdürü maaşları ise 2023 ocak ayı zam oranları ile güncelleniş olup 23.500,00 TL kadar çıkmaktadır.

Emekli Zabıta Maaşı 2023

Emekli zabıta maaşları, emeklilik statülerine göre değişmektedir. Memur statüsü ile emekli olan zabıta memurları 2023 Ocak ayı zam oranları ile birlikte 10.750,00 TL alırken belediyelerin işçi statüsünden emekli olan zabıtalar ise asgari ücrete yakın bir emekli maaşı almaktadırlar.

Zabıta Ne Demek?

Türkiye’de iki türlü zabıta veya kolluk vardır. Bunlar genel zabıta (polis ve jandarma) ve özel zabıta (belediye zabıtası)’dır. Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışıp, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişidir. Zabıtalar, kamu düzeni sağladıkları görev esnasında jandarma ya da polisler gibi silah taşımazlar.

Zabıta Ne İş Yapar?

Zabıtalar, görevlendirildikleri bölgede kamu düzenini sağlamak, huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak ile görevlidir. Zabıtaların bazıları sabit bazıları ise gezici olarak denetim yapar. Bunun dışında zabıtanın görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

 • Gıda malzemeleri üreten, satan ya da dağıtan şirketlerin rutin ya da baskın denetimlerini yapmak,
 • Halk sağlığına tehdit oluşturabilecek tüm işlemlerin durdurulmasını sağlamak,
 • Ruhsatsız iş yerlerini tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak,
 • Ruhsatı bulunan ancak işgaliye gibi işlemleri tam olarak yerine getirmeyen iş yerlerini tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak,
 • Semt pazarı gibi alanların denetimini sağlamak,
 • Belediyeden izin almamış olan satıcıları tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak,
 • İzinsiz ilan ya da afiş asanları tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulamak.

Zabıta Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Zabıtalar, ilçe ya da il belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi statüsünde çalışabilir. Memur olarak çalışmak isteyen zabıtalar, KPSS’den atanmak için yeterli puanı almak zorundadır. Zabıta olmak için gereken şartlar şöyle sıralanabilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş ya da hüküm giymemiş olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Erkekler için 175 santimetre, kadınlar için 165 santimetre boy sınırının altında kalmamak.
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

 1. Aslı Seçer Baka dedi ki:

  Elciwakikide çalışmak isterim tabikide 100/40 engelliyim iş aramaktayım en iyi şekilde çalışabilitim.

 2. Halil kapalı dedi ki:

  Zabıta maaşları adaletli ve motivasyon sağlayıcı düzeyde. Zorlu görevlerine rağmen güvenlik ve düzen sağlama konusunda özverili çalışmalarını takdir ediyorum.

 3. HAMZA dedi ki:

  Konular mükemmel olduğu gibi site teması da içeriğe müthiş uyum sağlamış. Tebrikler

 4. Pınar dedi ki:

  Zabıta personelleri toplumun düzenini sağlamak adına önemli bir görev üstleniyor. Umarım emeklerinin karşılığını alır ve hak ettikleri maaşları alırlar.

 5. Abdulbaki dedi ki:

  Zabıta personellerinin maaşları hakkında detaylı bilgiye sahip değilim, ancak kamu hizmeti verdiklerini göz önünde bulundurarak adil bir şekilde maaşlarının belirlendiğini umuyorum.

 6. Hakkı dedi ki:

  Kpss kazandıktan sonra başvuru yapacağım ilk meslek bana göre rahat iş zabıtalık e en düşük memur maaşı da 22 bin oldu buna da şükür.

 7. Hasan dedi ki:

  Zabıta maaşları güzel bide ek mesai alınca daha güzel oluyor. Bir zabıta olarak çalışın kazanın derim ben.

  1. Zeynep Pekel Öztürk dedi ki:

   Kadınlar için yaş sınırı var mıdır?

 8. Hakim DAĞLI dedi ki:

  Zabıta maaşı 2023 yılı itibari ile iyileştirmeye gitti. Oldukça güzel maaş alıyorlar fakat birde torpil olmadan mülakat ile gerçek ihtiyaç sahiplerini belediyeler alsa tadından yenmez.

 9. Cemre dedi ki:

  Zabıta maaşları gayet güzel hem işi de kolay umarım kazanırım

  1. FERDA dedi ki:

   sınav için nereye başvuru yapılıyor

 10. Melike Yaman dedi ki:

  Benim abim İstanbul’da Zabıta biraz önce sordum 14.200 TL maaş almış bu ay sosyal denge tazminatı içinde. Bence tercih edilebilir güzel meslek yalnız resmi tatillerde, hafta sonlarında, bayramlarda mesai yapıyorlar o açıdan biraz sıkıntılı evliler için sosyal hayat biraz zor onun dışında güzel????

 11. Cuma Tosun dedi ki:

  Zabıta maaşı iyi görünüyor ama biraz vicdansız olmak gerek. Bazen gerçekten insanların ekmekleri ile oynuyorsun gibi geliyor. Bir yandan bakıyorsun vergisiz seyyar satıcılar var içini rahatlatıyorsun. Öte yandan bakıyorsun, hırsızlık yapan adam 3 gün sonra dışarda. Hele birde Zabıta memurlarının en zorlu işi ise ekmek teknelerine el koymaları. Zabıta maaşları ne kadar iyi olursa olsun benim yapabileceğim bir iş değil kesinlikle.

 12. muzaffer aylık dedi ki:

  öyle zaten sds var ve maktu mesai alır zabıtalar ortalama istanbul için 11-12 arası her şey dahil ama şöyle bir şey var sabit izinleri yoktur memur oldum haftasonu çalışmam gibi resmi tatilde çalışır izin gününü iptaal ederler yine çalışırsın vatandaş sana şerefsiz gözüyle bakar seni asla sevmez amirlerimn egosu yüksektir ve bariyer taşıtırlar konserlerde en az 3-4 saat ayakta put gibi dikilirsin görüdüğü kadar kolay değildir aile hayatını zor yaşarsın gece çalışması mevcuttur birime göre değişir dayak yeme riskin çok yüksek bunları göze alıp seçin mesleği

 13. Hande Kılıç dedi ki:

  Zabıta maaşları belediyelere göre ve illere göre değişiklikler göstermesi gerek, büyükşehir belediyesi zabıta maaşları ile normal belediye maaşları bir olmamalı. Ek ödeme almaları lazım.

 14. Yusuf güzel dedi ki:

  Zabıta maaşlarını daha düşük zannediyordum ama gayet güzelmiş açıkçası. Meslek olarak seçilir.

 15. gülsüm taş dedi ki:

  zabıta işi kolay gibi duruyor maaşı da yüksek sınavdan sonra hangisi gelirse giderim.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi