MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda sağlık personeli alımı yapacak. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 87 Sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacaktır açıklamasına yer verilmiştir.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurusu Reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın (http://personel.comu.edu.tr/) web adresinden ilan edilecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asil hakkı kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

İlan ile alakalı sorular için: İlknur DEMİR – ilknurdemir@comu.edu.tr

İrfan Ekrem ULUTÜRK-ieuluturk@comu.edu.tr

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.