MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Doktor Maaşları 2023 Türkiye, Almanya, İngiltere

Doktor Maaşları 2023 Eylül ayı, Ne Kadar Oldu? Türkiye, Almanya ve İngiltere doktor maaşları sınıf ve derecelerine göre yazımız içeriğinde tüm detaylarıyla yer almaktadır.

Doktor Maaşları 2023 Türkiye, Almanya, İngiltere

Doktor Maaşları 2023, yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına eklenecek olan zamlar da belli oldu. Doktor maaşlarına da zam oranları ilave edilerek Ocak ayı içerisinde alınacak zamlı maaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edildi.

Doktor Maaşları 2022 Ne kadar?
Doktor Maaşları 2023

Diğer İlgili İlanlar

Aile Hekimleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Aile Hekimleri Maaşı, 2022 yılı içerisinde aile hekimlerinin almış olduğu maaş tutarı 15,980 TL lira ile 19.975 TL arasında değişkenlik göstermiştir. Ancak 2023 yılına geldiğimizde zamlı ücretler ve diğer alınan ek ödemeler ile birlikte maaş ödemelerindeki farklıklar da dikkat çekmektedir. Aile hekimleri maaşları arasında en düşük kademeli olarak çalışan doktorlar yeni yıl ile birlikte en düşük maaş olarak 22.000 TL’den başlayarak 26.000 TL’ye kadar ücret alabileceklerdir.

Aile hekimi maaşlarının arasında bu denli farklılıklar olmasının en büyük nedenlerinden birisi de doktorun çalıştığı yıl ve mesleğini yerine girdiği şehirdir. Ek ödeme ile birlikte 2023 Ocak ayı doktor maaşları daha da yüksek ücretleri bulabilmektedir.

Pratisyen aile hekimleri bu grup içerisinde en düşük maaş grubunda yer almaktadır. Pratisyen aile hekimlerinin yeni yıl ile birlikte alacakları zamlı maaş tutarları 15.000 TL ile 19.000 TL arasında değişebilmektedir.

 • 6.bölgede görev yapan 25 yıl deneyimli 1/4 pratisyen hekim: 20.000 TL
 • 1.bölgede görev yapan 25 yıl deneyimli 1/4 pratisyen hekim: 18.680 TL
 • 6.bölgede görev yapan 18 yıl deneyimli 1/3 pratisyen hekim: 20.050 TL
 • 1.bölgede görev yapan 18 yıl deneyimli 1/3 pratisyen hekim: 18.630 TL
 • 6.bölgede görev yapan 10 yıl deneyimli 3/1 pratisyen hekim: 17.650 TL
 • 1.bölgede görev yapan 10 yıl deneyimli 3/1 pratisyen hekim: 17.050 TL

Uzman aile hekimi maaşları ise 9 bin liradan başlayarak 12 bin lira arasında değişen ücret aralığında olabilmektedir. Aile hekimleri maaşları hekimlerin baktıkları hasta sayısına da göre de etkilenebilmektedir. Hekimlerde kişi başına düşen hasta sayısının artması maaşına alacağı ek ödemelerde de artış olmasını sağlamaktadır.

Yeni Mezun Bir Doktor Maaşları Ne Kadar?

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra herhangi bir kamu hastanesinde göreve başlayan yeni mezun bir doktor maaşı en az 16.000 TL olarak bilinmektedir. Ancak bu ücrete ek olarak yapılan diğer ödemeler dahil değildir. Döner sermaye ücretleri ile birlikte yeni mezun bir doktor ortalama olarak 18.000 TL‘yi geçen bir maaş hak edebilmektedir. Bunun yanı sıra yeni mezun doktor maaşı içerisinde değişen ücretler özel sektörde de daha yüksek olabilmektedir.

Yeni mezun bir doktor özel bir hastane ile yapmış olduğu anlaşmaya göre ve hastanenin belirlemiş olduğu ücrete göre maaş almaktadır. Yeni mezun bir doktor özel hastanelerde ise ek ödemeler ve primler ile birlikte yaklaşık olarak 18 bin lira kadar kazanabilmektedir.

Yeni mezun doktor maaşları asistan doktor maaşları ile benzerlik gösterebilmektedir. Ancak devlet ya da özel hastanelerde görev alan doktorların maaşları arasında fark edilir bir oran bulunmaktadır.

Uzman Doktor Maaşı Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıl içerisinde en yüksek zam oranına sahip olan uzman doktorlar 2023 Ocak zammı içinde de yine en yüksek zam alan gruplar içerisinde yer almaktadır. Devlet hastanelerinde çalışan uzman doktorlar alanları içerisinde en yüksek maaşları alan memurlar olarak bilinmektedir.

Uzman doktor maaşı içerisine herhangi bir nöbet, döner sermaye veya diğer primler ilave edilmeden 20.050 TL olarak belirlenmiştir. Ancak diğer tüm ek ödemeler ilave edilirse uzman bir doktor maaşı yaklaşık olarak 27.550 lirayı bulabilmektedir.

 • 5 yıl deneyimi bulunan uzman doktor maaşı: 20.050 TL
 • 10 yıl deneyimi bulunan uzman doktor maaşı: 25.050 TL
 • 15 yıl deneyimi bulunan uzman doktor maaşı: 27.550 TL

Memur olarak görevini yapan uzman doktorların maaşları da kendi içlerinde farklılık gösterebilmektedir. Doktorun branşı, kademesi, evli veya çocuk durumu ve görev yaptığı hastane gibi tüm etkenler maaşlarına ilave olarak ödenecek olan ek ücretleri yükselten en önemli faktörlerdendir.

Özel hastanelerde görev yapan ve yaklaşık olarak 20 yıldır uzman doktorluk yapan bir hekim ortalama olarak 40 bin liraya kadar maaş alabilmektedir.

Uzman doktorların branşları kadar mesleki hayatlarındaki kademeleri ve tecrübeleri de maaşlarına ek olarak aldıkları ücretleri büyük ölçüde etkilemektedir. Uzman doktorlar arasında en yüksek maaşı beyin cerrahi branşı doktorlarının aldıkları bilinmektedir. Doçent doktor maaşları da uzman doktor maaşları kadar 2023 Ocak ayı zam oranından büyük ölçüde etkilenmiştir.

Ancak doçent doktorların maaşlarına yansıyan ek ödemeler maaş oranları arasında yüksek farklılıkların oluşmasına da neden olabilmektedir. Doçent doktorların maaşları kıdemlerine, bildikleri yabancı dil sayısına ve evli ve çocuk sahibi olup olmamasına göre farklılık içermektedir. En düşük doçent doktor maaşı 2023 yılı içerisinde 26.000 TL ile 36.000 TL arasında değişmektedir. Ancak bu ücretin içerisine herhangi bir ek ödeme ve özel etkenler dahil değildir.

Almanya’da Doktor Maaşları Ne Kadar?

Almanya’da doktor maaşları çalışmış oldukları alana ve branşa göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bunun yanı sıra Almanya’da doktorlar sadece ilk yıl sabit bir maaş ile göreve başlamakta ve diğer yıllar kazandıkları tecrübeye göre maaşlarında hızlı bir yükseliş görülmektedir. Ayrıca Almanya’da bir doktor ilk 5 yılın sonunda ilk yıl aldığı maaştan 1.000 Euro kadar büyük bir fark kazanabilmektedir.

Almanya’da doktor maaşları doktorluk derecesine göre belirlenmektedir. Ortalama olarak yıllık gelir üzerinden hesaplanan asistan bir doktorun 68.000 Euro kadar bir kazanç elde ettiğini söylemek mümkündür.

Almanya’da doktor maaşları üniversite hastanelerinde en yüksek ücretler ile sunulmaktadır. Devlet hastanelerinde de oldukça yüksek maaşlı çalışan doktorlar bulunuyor olsa da üniversite hastaneleri maaş konusunda daha yüksek ücretler verebilmektedir.

Ayrıca Almanya’da özel hastaneler hem üniversite hem de devlet hastanelerinden daha az ücret vermektedirler.

Almanya’da doktor maaşları en düşük 4.585 Euro’dan başlamaktadır. Ancak ilk yıl bu ücret ile başlayan bir doktor eğer devlet hastanesinde aynı görevde çalışıyor ise 4.404 Euro maaş alabilmektedir. Almanya’da doktor maaşları asistanlık dışında devlet hastanelerinde 7.280 Euro olarak belirlenmiştir.

İngiltere’de Doktor Maaşları Ne Kadar?

İngiltere’de doktor maaşları incelendiğinde diğer pek çok sektöre göre en yüksek maaşı doktorların aldıkları söylenebilmektedir. Özellikle geçtiğimiz yılda yaşanan pandemi döneminde doktorların ne kadar ciddi bir iş yaptıklarının anlaşılması onların maaşına da büyük oranda yansımıştır.

İngiltere’de doktor maaşları gerekli eğitimin tamamlanmasının ardından kademeli olarak görev yılına göre farklılık göstermektedir. Hazırlık 1 grubu içerisinde yer alan gruptaki genç doktorlar mesleğe başlangıç seviyesi olarak 27.689 Euro maaş almaktadırlar.

Hazırlık 2 grubu içerisinde ise maaşlar 32.050 Euro bandında olabilmektedir. Bunun yanı sıra İngiltere’de doktor olarak görev yapıyorsanız mesleğe yeni başlamış olsanız bile eğer haftada 40 saatten fazla çalışıyor iseniz ekstra ücret de alabilirsiniz. Ayrıca geceleri görev yapan ve hafta sonu acil durumlarda da görev alan doktorlar için de ek ödemeler de 2023 yılı içerisinde %37’lik bir artış da görülmektedir.

İngiltere’de doktor maaşları uzman bir doktor için en az 37.935 Euro’dan başlamaktadır. Herhangi bir ek ödeme olmadan en yüksek uzman doktor maaşı ise 48.075 Euro’ya kadar çıkabilmektedir.

Pratisyen hekimler ise hizmet sürelerine ve bunun yanı sıra doktorluk mesleğindeki tecrübe ve deneyimlerine göre farklı maaşlar alabilmektedir. Ancak İngiltere’de en düşük pratisyen hekim maaşı 58.808 Euro olarak bilinmektedir.

İngiltere’de doktor maaşları incelendiğinde en karlı ve en yüksek kazanç sağlayan grubun pratisyen hekimler olduğunu söylemek mümkündür. Pratisyen hekimler İngiltere’de serbest meslek sahibi olarak ve aynı zamanda işletmeden de kar alma hakkına sahip olarak doktorluk yapabilmektedir. Bunun için de pratisyen hekimlerin maaşları her zaman yüksek olabilmektedir.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

 1. Elif ışık dedi ki:

  Doktor maaşları, emeğin ve bilginin karşılığını fazlasıyla veriyor. Ancak yoğun çalışma temposu ve mesai saatlerinin uzunluğu göz önünde bulundurulmalı

 2. Hasıp uygur dedi ki:

  Doktorlar, hayatımızı kurtarmak ve sağlığımızı korumak için önemli bir rol üstleniyor. Onların maaşları, büyük emeklerine ve bilgi birikimlerine uygun olmalı.

 3. Zeki ÇINAR dedi ki:

  Doktor maaşı 2023 yılı itibari ile gayet iyileştirme yapıldı ama halen bazı doktorlar doyumsuz olduğu için yetmiyor diye grev yapıyorlar. Allah onların gözünü doyursun. Şükür etmek gerek.

 4. Cemre Güleryüz dedi ki:

  Hayalimdeki meslek doktorluk atanınca çöl severek yapıcağıma eminim ama maaslar şimdiki ülke ekonomisine göre biraz düşük bence sonuçta doktorlarımızın iş yükü fazla

 5. Selda dedi ki:

  En zor mesleklerden birisi benim için doktorluk. Okuması meşakkatli çalışması bir hayli zor. Doktor maaşları o sebepten az geliyor benim için.

 6. Doktor Adayı dedi ki:

  Doktor maaşları da artık yerlerde, eskiden 1 yıllık doktor maaşı ile araba 2 yıllık doktor maaşı ile ev alınırdı. Şimdi ise, 5 yılda ancak araba alınıyor, 10 yılda da ev alabiliyorsun. Tabi ben burada devleti suçlamıyorum. Her şey gerçekten çok fazla yükseldi olması gerekenden çok çok fazlası ile hem de. Sonumuz hayrolsun.

 7. yasin köse dedi ki:

  yeni mezun doktor maaşı 12 bin lira bence 15 binden başlamalı en azından teşvik amaçlı.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi