Düzce Üniversitesi İşçi ve Personel Alımı 2020 – Güncel İlan

Düzce Üniversitesi İşçi ve Personel Alımı 2020 – Güncel İlan
16.05.2020
169
A+
A-

Düze Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az lise mezunu çok sayıda sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ayrı ayrı olarak yayınlanan ilanlarda Düzce Üniversitesi kendi bünyesinde kadrolu olarak istihdam farklı kadrolarda etmek üzere 47 sağlık personeli, 70 hasta bakıcı ve özel güvenik görevlisi olmak üzere toplamda 1117 personel ve işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Düzce Üniversitesi yayınlamış olduğu işçi alımı ilanında yer verilen kadrolarda en az lise mezunu hasta bakımı ve temizlik personeli olarak 64 ve özel güvenlik görevlisi 6 kişi olmak üzere toplamda 72 işçi alımı yapılacaktır.

Düzce Üniversitesi yayınlamış olduğu diğer ilanda ise en az lise mezunu hemşire ve diğer sağlık personeli kadrolarında toplamda 47 sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştur. Düzce Üniversitesi personel alımı başvuruları 15 mayıs 2020 – 29 mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Düze Üniversitesi işçi, personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru sayfası ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Düzce Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Düzce Üniversitesi en az lise mezunu kadrolu hasta bakımı ve temizlik personeli olarak 64 ve özel güvenlik görevlisi olarak altı (6) olmak üzere toplamda 72 işçi alımı yapacak. Düzce Üniversitesi işçi alımı için sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın ile kura çekimi ile asıl ve yedek adaylar belirlenecektir.

Düzce Üniversitesi İşçi Alımı 2020

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf, Tecilli)

AÇIKLAMALAR

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar, başvuru yapacakları ilan kodunu başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra ilan kodu değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuruların tamamı İşkur’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İşkur tarafından Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

İş Tanımları;

Hasta Bakım ve Temizliği Görevlisi: Bu unvan ile ilgili görev tanımı Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraştırmaMerkezinin www. hastane.duzce.edu.tr internet adresinde bulunmaktadır. Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden ücretlendirilecektir

Güvenlik Görevlisi: İdarenin güvenlik personeli ile ilgili vereceği tüm görevleri vardiyalı olarak yapacaktır. Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten ücretlendirilecektir.

BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.duzce.edu.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.
 2. Çin Halk Cumhuriyetinden bir çok ülkeye yayılan ve Ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini sosyal medya hesaplarından youtube, twitter ve facebook kanallarında Üniversitemize ait “düzce üniversite” adreslerinden canlı olarak izleyebilecektir
 3. Kura işleminin 03/06/2020 tarihinde saat 10:00 da Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.duzce.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
 4. Kura sonucu işe alınmaya hak kazanan asil ve yedek listesinde yer alan adayların başvurmuş oldukları kadrolar için ilanda belirtilen belgeleri 08-12.06.2020 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 5. Başvuru evraklarında yer alan belgelerin sahte veya geçersiz olması durumunda adaylar işe başlama haklarını kaybedeceklerdir.

III. KURA SONUCU

 1. Kura sonucu işe alınmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listeleri; 05.06.2020 tarihinde www.duzce.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 2. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için; www.duzce.edu.tr internet adresinden ve 0 380 542 11 20 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Düzce Üniversitesi Çalışma Bakanlı resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilanda en az lise mezunu 31 hemşire, 3 ebe, 1 eczacı, 1 fizyoterapist, 7 sağlık teknikeri, 4 diğer sağlık personeli kadrolarında toplamda 47 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına yer vermiştir.

Düzce Üniversitesi Personel Alımı 2020

Düzce Üniversitesi Personel Alımı 2020

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler;

1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

2- 2 adet fotoğraf

3- Özgeçmiş (CV)

4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2018 KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8- Adli Sicil Kaydı (1 Adet)

9- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden dolayı belirtilen tarihler arasında Üniversitemize ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır. Bu gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yolu ile başvuran adaylar, hak kazandıkları takdirde gönderdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Aksi halde haklarını kaybedeceklerdir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile de başvuru yapılabilir. KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Eczacı pozisyonu için sözlü sınav yapılacak olup değerlendirme bu şekilde olacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.