Geyve Belediyesi Zabıta Alımı – Güncel İlan

Geyve Belediyesi Zabıta Alımı – Güncel İlan
11.11.2020
24
A+
A-

Sakarya Geve Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu çok sayıda erkek ve kadın zabıta alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Geyve Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere KPSSP3 türünden en az 60 puan almış erkek ve kadın adaylar arasından önlisans mezunu kekiz (8) zabıta alımı yapılacağına yer verilmiştir. Geve Belediyesi zabıta alımı için adaylar aşağıda yer alan başvuru belgelerini 21.12.2020 – 25.12.2020 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Geyve Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediye tarafından yapılacaktır. Geve Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları, başvuru tarihi, ilan metni, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Geyve Belediyesi Zabıta Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. e) 13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen(A) veya (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında adaylar;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.geyve.bel.tr) temin edeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

 1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 21.12.2020 – 25.12.2020 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)Geyve Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 18.01.2021Saat 10.00 da başlamak üzere Geyve Belediyesi Hizmet Binası ve Geyve İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.