MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kendi bünyesinde çok sayıda farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu kadrolu işçi alımı yapılacağını duyuru. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda İstanbul da bulunan dört (4) farklı şehir hastanesinde görevlendirmek üzere farklı kadrolarda toplamda 250 kadrolu işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işçi alımı başvuruları sadece İŞKUR üzerinden yapılacak olup harici başvurular ise kabul edilmeyecektir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hangi kadrolarda işçi alımı yapacak? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işçi alımı için adaylar aranan başvuru şartları neler? Hangi şehir hastanelerinde işçi alımı yapılacak? Tüm detaylar yazımızın devamında.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi, Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere İstanbul’da bulunan hastanelerde görevlendirmek üzere en az ilk öğretim mezunu 250 daimi işçi alımı yapılacaktır. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, özel güvenlik, temizlik personeli, elektrikçi, bilgisayar sistem arıza personeli, marangoz, sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, kaynakçı, inşaat boyacısı, kadrolarında işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 – 21/06/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işçi alımı başvuru süreci tamamladıktan sonra, başvuruları uygun görülen adaylar sözlü sınav için kurum tarafından çağrılacaktır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İşçi Alımı 2020

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İşçi Alımı 2020

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İşçi Alımı 2020

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İşçi Alımı 2020

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

  1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
  4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (17 Haziran 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

 Başvurulan;

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim (5 yıllık ilkokul mezunu ile 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler de dahil) mezunu olmak veya en çok önlisans mezunu olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) en çok lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

Elektrikçi (Genel) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarının birinden veya endüstriyel otomasyon teknolojileri alanının endüstriyel elektronik dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; elektrik teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; bilişim teknolojileri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar donanımı, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi sistemleri önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

Marangoz mesleği için ortaöğretim kurumlarının; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; ağaç işleri veya mobilya ve dekorasyon önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.’den onaylı marangozluk ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre marangozluk ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; yapı donatım teknolojisi, sıhhi tesisat, tesisat teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, doğalgaz,ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat ve doğalgaz, doğalgaz ve ısıtma, doğal gaz ve ısıtma, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi önlisans programlarının birinden veya dengi programlardan mezun olmak.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve dallarından veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans programından veya dengi programdan mezun olmak.

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) mesleği için ortaöğretim kurumlarının; kaynakçılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; kaynakçılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.’den onaylı kaynakçılık (oksijen ve elektrik) ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre kaynakçılık ile ilgili ustalık belgesi / usta öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

İnşaat Boyacısı/Boyacı mesleği için ortaöğretim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık alanı/dalının birinden veya dengi alan/dalının birinden mezun olmak veya önlisans eğitim kurumlarının; inşaat boyacılığı/boyacılık önlisans programından veya dengi programından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ortaöğretim veya önlisans eğitim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için; M.E.B.’den onaylı inşaat boyacısı/ boyacılık ile ilgili belgeye sahip olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre boya, boyacılık ve yüzey hazırlama ile ilgili ustalık belgesi / usta  öğreticilik belgelerinden birine sahip olmak veya mevzuatına göre yetkili makamlardan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

  1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  3. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
  4. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.