enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Kamu İhale Kurumu Memur Alımı 2021 – Güncel İlan

Kamu İhale Kurumu Memur Alımı 2021 – Güncel İlan

Kamu İhale Kurumu kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı gruplarda çok sayıda memur alımı için sınav yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kamu İhale Kurumu (KİK) Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı kadrosunda memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kamu İhale Kurumu memur alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar 18 Ocak 2021 – 29 Ocak 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir. Kamu İhale Kurumu (KİK) memur alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, sınav tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumu Memur Alımı 2021

Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden (2. ve 3. Grupta yer alan puan türlerinin herhangi birinden) 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Yükseköğretim diploması veya diploma denklik belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi, yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi veyahut www.turkiye.gov.tr adresindeki “eDevlet” uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen Yükseköğretim Mezun Belgesi,

2) 2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (Üstündeki barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen),

3) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir.

Adayların sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki “Sınav Başvuru Formu”nu elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra; elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için istenen tüm belgeleri söz konusu modüle yüklemek suretiyle; şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar ise, formun çıktısını imzalayarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu)

No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunmak suretiyle başvurusunu tamamlamış olacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı belge yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylarca; Kurumun resmi internet sitesinden ya da sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde bunlar tarafından duyuru şeklinde ilan edilecek internet adresi üzerinden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Adayların yazılı sınavda, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,
 2. b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
 3. c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
 4. d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
 5. e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla klasik sınav şeklinde yapılacaktır. 1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.

 1. gruptan (Mühendislik) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır. Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınava 1. ve 2. gruptan katılacak adaylar; alan bilgisi sınav konuları (Kamu Hukuku Grubu, Özel Hukuk Grubu, İktisat Grubu, Maliye Grubu ve İşletme ve Muhasebe Grubu) arasından hangi üç soru grubunu tercih ederlerse etsinler, hepsi kendi içerisinde 100 tam puan üzerinden değerlendirilen bu soru gruplarının her birinden en az 60 puan almak suretiyle ve toplamda üç soru grubundan alacakları notların ortalaması da en az 70 puan olmak şartıyla başarılı sayılacaklardır. Sınava 3. gruptan katılacak adayların da sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alması gerekmektedir.

VII. SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağrılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurum ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

 1. a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.