Osmangazi Üniversitesi işçi Alımı 2020 – Güncel İlan

Osmangazi Üniversitesi işçi Alımı 2020 – Güncel İlan
16.03.2020
175
A+
A-

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kendi bünyesinde bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilk öğretim mezunu bay bayan çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Osmangazi Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 108 temizlik personeli, 75 hasta ve yaşlı bakım işçisi, 32 özel güvenlik olmak üzere toplamda 215 kadrolu işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Osmangazi Üniversitesi işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup adayların belirlenmesin için de noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Osmangazi Üniversitesi işçi alımı için adaylarda aranan başvuru şartları ve kura tarihi gibi tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Osmangazi Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 08/06/2020 – 12/06/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. Ayarıca Osmangazi Üniversitesi işçi alımı kura işlemleri ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini Resmi Youtube kanalından https://www.youtube.com/channel/UC7Qx0ZaO2BTOsKOfB1BcXfA adresinden canlı olarak izleyebilecektir.

Osmangazi Üniversitesi işçi Alımı 2020

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

Askerlikle ilişiği olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle “İlköğretim” mezunu olmak , şartları aranmaktadır.

AÇIKLAMALAR

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini www.ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

İşe alınacak işçiler Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Temizlik Hizmeti yapacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6.maddesi uyarınca Temizlik Görevlisi olarak işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir

Kura İşlemi sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Adaylar ve Yedek Adayların Listesi, İstenen Belgeler, Belge Teslim Tarihi ve Yeri, www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere  dahil edilecektir.

Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ülkemizde de tespit edilen COVİD-19 Virüsü nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen noter tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılamayacaktır. İstekli adaylar kura çekim sürecini Resmi Youtube kanalından https://www.youtube.com/channel/UC7Qx0ZaO2BTOsKOfB1BcXfA adresinden canlı olarak izleyebilecektir.

Kura işleminin 19 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00 da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.ogu.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

 ATAMA İŞLEMLERİ

Asil listede olup ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Yerlerine yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere dahil edilecektir.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Çalışma Adresi:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve bağlı birimleri ile Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri:  Eskişehir Merkez ve İlçeleri

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.