MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022

Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022, Akademik personel alımı, Kamu personel alımı, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı.

Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022

Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi ve Elemanı olmak üzeri 39 akademik personel alımı yapacaktır. Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 39 alım gerçekleştirecektir. Başvuru şartları hakkında detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi, Akademik personel alımı için son başvuru tarihi: 20 Haziran 2022‘dir.

Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022

Pamukkale Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
 • Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
 • Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
 • idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:

 • 1- Başvuru Formu,
 • 2- Doçentlik Belgesi,
 • 3- Akademik Değerlendirme Belgesi,
 • 4- Askerlik Belgesi,
 • 5-Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi/e-Devlet hizmet dökümü ile birlikte;

PROFESÖR kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOÇENT kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için “özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere,

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 1. Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
 2. Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet usb teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Üniversite dışı başvurular için
 4. Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ders verecek)

Genel Şartlar

 • ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru

 • Başvurular; ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belge durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversitemiz web sitesinden verilecek olan bağlantı ile başvurular elektronik olarak yapılacak olup ayrıca adaylar aşağıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ilanın çıkıldığı birimlere teslim edeceklerdir. Belgelerin teslim edilmediği online başvurular geçersiz kabul edilir.
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022
Pamukkale Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı 2022

İstenilen Belgeler:

 • Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)
 • ALES Belgesi *
 • TC Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi onaylı suretleri ** (lisans, tezli yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi)
 • Lisans Transkripti
 • ilanda bildirilen bilimsel çalışmaları kapsayan dosya
 1. ALES muafiyet talep eden adayların dilekçe eklemeleri gerekmektedir.
 2. Diplomaların başvuru sırasında “e-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.
 3. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenecek.
 4. Transkript belgesinde 4’lük/5’lik not ortalaması bulunanlar eşdeğerliği yönetmelik uyarınca YÖKSiS karşılığı alınacaktır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi