MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı 2022, İstanbul Sağlık bilimler üniversitesi Sürekli işçi kadrosunda 3 işçi alımı yapacaktır. İş başvuru formu ve şartları.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 3 sürekli işçi alımı yapacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bünyesinde çalıştırılmak üzeri sürekli işçi kadrosunda işçi alacaktır. “SÜREKLİ İŞÇİ” personel alımı gerçekleştirecektir. Başvuru şartları ve detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bilimleri ÜniversitesiİŞKUR ilanları yayınlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 3 sürekli işçi alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 3 Ağustos 2022‘dir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İş Başvuru Formu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesine bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaş ve üzeri olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS)’dan en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
 • Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Medya ve İletişim Bölümü ön lisans mezunu olmak,
 • Bilgisayar İşletmeni (160 saat) sertifikasına sahip olmak,
 • Yükseköğretim kurumlarından alınmış olan Sağlık İletişimi sertifikasına sahip olmak,
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım mesleği alanında en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimine sahip olmak,
 • İstanbul’da ikamet ediyor olmak.

Açıklamalar:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadronun dört katı asil/yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasında (https://www.sbu.edu.tr) ilan edilecektir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından (https://www.sbu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından sınava katılacak adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından (https://www.sbu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 • Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 • İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasında (https://www.sbu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 • Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 • Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazananlardan; doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 • Sınav sonucuna göre görev yeri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

Sınav Bilgileri:

Sınava Çağrı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından sözlü sınava katılacak adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasında (https://www.sbu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
B. Sözlü Sınav Tarihi Yeri
Sözlü Sınav 03.08.2022 tarihinde saat 10.00’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.
C. Sınav Sonuçlarının İlanı
Sözlü sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı
Çalıştıralacağı İlMeslek UnvanıAdedi
İstanbulHalkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı3
Toplam3
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi