Sütçü İmam Üniversitesi İşçi Alımı – Başvuru Sayfası

Sütçü İmam Üniversitesi İşçi Alımı – Başvuru Sayfası
31.08.2020
74
A+
A-

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu çok sayıda işçi alımı için ilan yayınladı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yirmi yedi (27) temizlik personeli, on (10) özel güvenlik, seksen üç (83) hasta bakımı ve temizliği hizmetleri kadrolarında toplamda yüz yirmi (120) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31.08.2020 –04.09.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler. Başvuruları uygun bulunan adaylar arasında asıl ve yedek listenin belirlenebilmesi için noter huzurunda 15.09.2020 tarihinde Saat : 14.00’de üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu kapalı spor salonunda kura çekimi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Covid – 19 virüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak ve fiziki mesafe şartlarına uyarak kura çekimini izleyebilirler. Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Sütçü İmam Üniversitesi İşçi Alımı

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olup, 36 yaşından gün almamış olmak.

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak

6) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

7) Her aday,Türkiye İş Kurumu’nda(İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8) Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen eğitim düzeylerinden mezun olmaları gerekmektedir.

9) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup,deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talepşartlarınıtaşımadığısonradananlaşılanadaylarınbaşvurularıilan-sınavsüreci ile atanma sürecinin Her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Duyurular Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13) Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1)-HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Sürekli İşçi)

a)- Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından mezun olarak talep şartlarına uygun öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 3. fıkrası kapsamında açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlara haiz yedek adaylar işe alınır.

b)- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir

2)-KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (Sürekli İşçi)

a)- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday noter huzurunda kurayla belirlenir. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Rektörlükçe yapılacak sözlü sınav sonucu gerekli şartları taşıyan adaylar arasından açık iş sayısı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday belirlenir.

b)- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir

c)- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Erkek adaylar için),

f)- Güvenlik personeli 24 saat esasına göre vardiya usulü ve gerektiğinde dış mekanlarda çalışılacağından; gece nöbet tutmaya engeli bulunmamak, görevini ifa etmesine mani olacak derecede hastalığı bulunmamak, iç ve dış mekanlarda vardiya usulü çalışmaya mani durumu olmamak

TEMİZLİK HİZMETLERİ (Sürekli İşçi)

a)- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının dört katı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday noter huzurunda kurayla belirlenir. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Rektörlükçe yapılacak sözlü sınav sonucu gerekli şartları taşıyan adaylar arasından açık iş sayısı kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday belirlenir.

b)- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31.08.2020 –04.09.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura Çekimi Yeri – Tarihi ve Saati : 15.09.2020 tarihinde Saat : 14.00’de Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu. Adaylar istemeleri halinde Covid – 19 virüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak ve fiziki mesafe şartlarına uyarak kura çekimini izleyebilirler. Kura Sonucunun Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yayımlanma tarihi : 17.09.2020

MÜLAKAT YERİ : KSÜ Rektörlüğü Avşar Yerleşkesi Cahit ZARİFOĞLU Konferans Salonu Temizlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) Sözlü Sınav Tarihi-ve Saati: 22.09.2020 Salı Günü Saat 09.00 (Liste Sıralamasında İlk 50Aday) 22.09.2020 Salı Günü Saat 14.00 (Liste Sıralamasında 51 ve sonrası Adaylar) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) Sözlü Sınav Tarihive Saati : 24.09.2020 Perşembe Günü Saat : 09.00

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

Ek: Hizmet Türlerine Göre Kontenjan Dağılımı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.