MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kamu Personel Alımı 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Kamu Personel Alımı 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personel alımı ilanı yayınladı. Çalışma Bakanlı resmi sitesi üzerinden yayınlanan yayınlanan ilanda Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS P3 türünden en az 70 puan üzerinden bilişim uzmanı kadrosunda 13 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personel alımı için adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 07.05.2020 – 22.05.2020 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur.

GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 1. d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 2. e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 3. ÖZEL ŞARTLAR;

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 2. Kullanıcı sayısı 50.000’den (elli bin) fazla olan büyük çaplı en az 1 (bir) projede görev almış olduğunu belgelemek,
 3. ASP.NET MVC ve Entity Framework kullanarak en az 2 kurumsal uygulama geliştirdiğini belgelemek,
 4. Tercihen en az bir projede takım lideri veya proje yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,
 5. .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework, LinQ SQL, IIS teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. JavaScript, Typescript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve ileri seviye SQL, TSQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. UML konusunda bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
 3. Agile ve SCRUM yönetim metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Tercihen ITIL (Information Technologies Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) eğitimi aldığını belgelemek,
 5. ETL (Extract Transform Load – Ayıklama Dönüştürme Yükleme) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 1. İş Zekası konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen Oracle Business Intelligence hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
 4. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
 5. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
 6. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Devam eden veya sonuçlanmış projeler ile yeni yapılacak projeler arasındaki ilişkileri inceleyerek, birleştirilebilecek projeler veya projelerin birleştirilebilecek modülleri hakkında raporlar (iş, zaman ve maddi kayıpları, kavramsal doküman, Analiz dokümanları vb.) hazırlayabilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Proje paydaş yönetimi, projelerde entegrasyon (Bütünleşik Proje Yönetimi), proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Proje insan kaynakları, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 11. Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD, MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
 12. PMI Eğitimi Belgesi sahibi olmak tercihen de PMP Sertifikası olmak,
 13. Tercihen ISO27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi) hakkında standart temel eğitimi almış olmak,
 14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

İSTENİLEN BELGELER

 1. a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
 2. b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, edevlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
 3. c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
 4. d) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)
 5. e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 07.05.2020 – 22.05.2020 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvur

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

 1. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Yedek adayların çağrılması ve işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.