TUBİTAK Kpss’siz Memur Alımı 2020

TUBİTAK Kpss’siz Memur Alımı 2020
06.05.2020
138
A+
A-

TÜBİTAK en az önlisan mezunu kpss’siz memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde ve tüm devre (mikroçip) üretim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere yetiştirilecek personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. TUBİTAK Kpss’siz memur alımı 2020 ilanı için adayların başvuruda bulunmak için en geç 27/05/2020 tarihi saat 17:00’a kadar “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2020-2

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2020-2.1

AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde ve tümdevre (mikroçip) üretim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere yetiştirilecek personel (Tümdevre Üretim, Test ve Kılıflama İşlemleri Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 9

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.

1.2.3- Tümdevre üretimi, bir feet küpdeki 0,5 mikron ve üstü partikül sayısının 100 adedi geçmemesi gereken temiz alanda gerçekleştirilmektedir. Temiz alan içindeki en yüksek partikül kaynağı çalışanlar olup, çalışanlardan gelecek partikül miktarının en azda tutulması için özel kıyafetlerle çalışılmakta ve bunun dışında çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda nefes ile gelen partikül miktarını en azda tutmak için çalışanların sigara vb maddeler kullanmıyor olmaları gerekmektedir.

1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Laboratuvar da kullanılan; İyon ekme, ince film depolama(PVD, CVD), film aşındırma(RIE, ICP), fotolitografi ve tüm devre kılıflama cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımlarında yetiştirilmeye uygun olmak.

Bir temiz alan olan laboratuar da tüm devre üretim süreçlerinde görev alabilecek yetkinlikte olmak.

Basınçlı hava, soğutma suyu, deiyonize su, hava şartlandırma üniteleri ve tehlikeli gaz donanımı gibi altyapı destek ünitelerinde görev yapabilmek.

Vardiyalı çalışabilecek olmak.

Temiz alan kıyafetleri ile çalışabilecek olmak.

Gebze, İstanbul/Anadolu veya İzmit’te ikamet ediyor olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

  1. a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  2. b) TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 ve TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3 referans numaralı ilanlar kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.
  3. c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  4. d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
  5. e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

BAŞVURU SÜRECİ

  1. a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
  2. b) Başvuruların en geç 27/05/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
  3. c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  1. d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
  2. e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi.

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).

Ön lisans Transkript Belgesi.

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 – 3517-2434-3542-3820-3523

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.