TÜİK İşçi ve Personel Alımı – Güncel İlan

TÜİK İşçi ve Personel Alımı – Güncel İlan
30.11.2020
32
A+
A-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda daimi işçi ve personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda TÜİK Ankara da bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu otuz beş (35) temizlik personeli, üç (3) en az önlisans mezunu (silahsız) özel güvenlik olmak üzere toplamda otuz sekiz (38) daimi işçi ve personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. TÜİK işçi ve personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30/11/2020 – 04/12/2020 tarihleri arasında başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi ve personel alımı başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

TÜİK Personel Alımı

TÜİK Personel Alımı

TÜİK İşçi Alımı

TÜİK İşçi Alımı

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

Özel Şartlar

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

18 – 35 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak)

Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

İlk ilan tarihi itibarıyla başvurulan birimin bulunduğu il veya ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Genel Şartlar

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

b) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

d) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), şartları aranır.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

Özel Şartlar

En az önlisans mezunu olmak,

5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

18 – 30 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

İlk ilan tarihi itibarıyla Ankara İlinde (merkez ve ilçeler) ikamet ediyor olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

En az önlisans mezunu olmak,

5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

18 – 30 yaş arasında olmak, (Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

İlk ilan tarihi itibarıyla Ankara İlinde (merkez ve ilçeler) ikamet ediyor olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Kura çekimi 16/12/2020 tarihinde saat 14:00’da Devlet Mah. Necatibey Caddesi No:114 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında yapılacaktır. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz internet sitesinde duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

Kura çekimi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

 SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığının www.tuik.gov.tr internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.