Yargıtay Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı 2020

Yargıtay Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı 2020
09.03.2020
98
A+
A-

Yargıtay Başkanlı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS P3 türünden 70 puan almış memur statüsünde iki (2) Java yazılım uzmanı, bir (1) sistem uzmanı olmak üzere toplamda üç (3) sözleşmeli bilişim personeli alımı alımı için ilan yayınlamıştır. Yargıtay başkanlığı bilişim personeli alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar ve başvuru sayfası yazımızda.

Genel Şartlar: 

  • a) Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
  • b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürede (2 kat için en az 3 yıllık) mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
  • e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
  • sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
  • f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
  • g) Adaylar yalnız bir pozisyon için başvurabilirler.

Java Yazılım Uzmanı Başvuru Şartları

a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) J2EE mimarisinde çalışan proje(ler)de aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) UML tecrübesine sahip olmak,
e) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
f) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.
g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve design patternleri etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,
h) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,
i) Veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
j) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
k) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
l) Java Swing tecrübesine sahip olmak,
m) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
n) Junit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak,
o) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
p) Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesi sahibi olmak.
r) Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.
s) Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi.

Sistem Uzmanı Başvuru Şartları

a) En az 5.000 kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, IIS, File Server, Remote Desktop mimarisi, sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Windows Group Policy Object (GPO) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

f) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

g) Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

h) Sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

i) Tercihen Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

j) Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak,

k) Tercihen Linux Sunucu kurulum ve konfigurasyon Konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen routing, switching, LAN, wireless LAN, VPN, Radius kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yargıtay Başkanlığı Bilişim Personeli Alımı, Başvuru Yeri ve Şekli

Başkanlığımızın www.yargitay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 23/03/2020 tarihinden en geç 27/03/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru Sayfası 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.