enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

AFAD Personel Alımı 2021 – Başvuru Formu ve Şartları

AFAD Personel Alımı 2021 – Başvuru Formu ve Şartları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı illerde bulanan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en lise mezunu farklı kadrolarda binlerce personel alımı yapılacağını duyurdu. AFAD kendi resmi sitesi üzerinden yayınladığı iki farklı duyuruda on farklı kadroda toplamda bin yedi yüz kırk dokuz (1749) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

ADAD personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, kadro dağılımı, başvuru formu, personel maaşları, alım yapılacak iller, sınav tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

AFAD Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

AFAD kendi resmi sitesi üzerinden yayınladığı iki farklı duyuruda bin yüz bir (101) arama ve kurtarma teknisyeni, yüz seksen üç (183) destek personeli, altmış bir (61) koruma ve güvenlik görevlisi, üç (3) avukat, yedi (7) diğer sağlık personeli, yedi (7) teknisyen, altmış bir (61) sosyal çalışmacı, yüz kırk altı (146) mühendis, yüz yetmiş beş (175) büro personeli olmak üzere toplamda bin yedi yüz kırk dokuz (1749) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Arama ve Kurtarma Teknisyeni (1101)
 • Destek Personeli (183)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (61)
 • Avukat (3)
 • Diğer Sağlık Personeli (7)
 • Teknisyen (7)
 • Sosyal Çalışmacı (61)
 • Mühendis (146)
 • Büro Personeli (175)

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

AFAD personel alımı için yapılacak olan sınava başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Aramam ve Kurtarma Teknisyeni Başvuru Şartları (1101 Kişi)

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
 • Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
 • Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
 • Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
 • Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
 • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
AFAD Personel Alımı 2021

Diğer Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

AVUKAT

 • Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.
 • Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

BÜRO PERSONELİ

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı
 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarından mezun olmak.

Diğer Lisans Programları

 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans ve İktisat lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

MÜHENDİS

İnşaat

 • Fakültelerin inşaat mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri

 • Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Makine

 • Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans
 • programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme

 • Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Harita, Geomatik

 • Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Jeofizik

 • Fakültelerin Jeofizik Mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Jeoloji, Hidrojeoloji

 • Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Endüstri

 • Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı

 • Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Veteriner Hekim

 • Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli

 • Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Destek Personeli

Şoför

 • En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

Hizmetli

 • En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Teknisyen

Elektrik Elektronik

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 • En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği”nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
 • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 (iki) rakamı ile kilosu arasındaki farkın 13’den (on üç) fazla 17’den (on yedi) az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’den az olmaması gerekmektedir.)

AFAD Personel Alımı Başvuru Formu

AFAD personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 18/11/2021 – 27/11/2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

AFAD Hangi İllerde Personel Alımı Yapacak?

AFAD Personel Alımı 2021
AFAD Personel Alımı 2021

AFAD Personel Maaşları Ne Kadar?

AFAD Personel Alımı 2021

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLATINIZ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.