enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Artuklu Üniversitesi Personel Alımı 2022 -Güncel İlan

Artuklu Üniversitesi Personel Alımı 2022 -Güncel İlan

Mardin Artuklu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu farklı kadrolarda çok sayıda  personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimleri bünyesinde görevlendirmek üzere bay ve bayan temizlik personeli kadrosunda beş (5) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Artuklu Üniversitesi personel alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar 02/07/2020 – 06/07/2020 tarihleri arasında  esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Artuklu Üniversitesi personel alımı için başvuru şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının kura çekim yeri Rektörlük Vali Kılıçlar Konferans Salonunda 14/07/2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik yapılması halinde duyurumuz Üniversitenin internet sitesinde yayımlanacaktır.

Artuklu Üniversitesi Personel Alımı 2022

Artuklu Üniversitesi Personel Alımı 2022

Temizlik Personeli (2)

 1. En az ilköğretim mezunu olmak.
 2. En çok lise ve dengi okul mezunu olmak.
 3. Başvurunun son günü itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak.
 4. Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 5. Halk Eğitim’den onaylı “Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi” sertifikasına sahip olmak.
 6. Kreş ve Anaokulda istihdam edileceğinden sadece bayan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 7. Mardin – Artuklu ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Personeli (1)

 1. En az ilköğretim mezunu olmak.
 2. En çok lise ve dengi okul mezunu olmak.
 3. Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
 4. Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 5. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince verilmiş “Otelcilik ve Turizm Meslek Dalı Eğitim Programları” belgesine sahip olmak.
 6. Turizm Fakültesi Uygulama Oteli kat hizmetlerinde istihdam edileceği için sadece bayanadayların başvuruları kabul edilecektir.
 7. Mardin ilinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Personeli (2)

 1. En az ilköğretim mezunu olmak.
 2. En çok lise ve dengi okul mezunu olmak.
 3. Başvurunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak.
 4. Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 5. Mardin – Kızıltepe ilçesinde ikamet ediyor olmak.

AÇIKLAMALAR

 1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan, kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, belge teslim işlemleri ile diğer her türlü duyurular Mardin Artuklu Üniversitesi web sayfasında (www.artuklu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 6. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna (ilana) başvuru yapabilecektir.

BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze gönderilen başvuru listeleri Üniversitemiz internet sitesinde belge teslim tarihi ile beraber ilan edilecektir.
 2. İstenilen belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Oluşturulacak “Evrak İnceleme Komisyonu” tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurumunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
 3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacaktır.
 4. İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının kura çekim yeri Rektörlük Vali Kılıçlar Konferans Salonunda 14/07/2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik yapılması halinde duyurumuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.
 5. Açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir.
 6. Kura çekimi sonunda mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Üniversitemiz internet adresinden duyurulacaktır.
 7. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

SÖZLÜ SINAVDAN ÖNCE ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 • Kimlik fotokopisi.
 • Öğrenim durum belgesi.
 • İkametgâh belgesi.
 • İlgi alandaki Belge ve Sertifikalar.
 • Adli Sicil Belgesi
 • SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.
 • Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.
 • Belgelerin e-devlet çıktıları kabul edilecektir.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. Kura sonucu belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
 2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir.
 3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 3. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 4. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 5. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar,  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.